Pbo.lv

LČ?« 2010.gada nolikums.

Izmainīts: 2010.09.14. 17:00
LČ?« ?ˆ™10 posmu kalendārs:
Nosaukums
Norises vieta
Datums
Organizators
Dīvaja
Skrīveri
27.-28.03 vai 3.-4.04
OLAINES PŪLCI??Š
Amata
Amata
3.-4.04 vai 10-11.04
?«TK BEBRI
Iecava
Iecava
17.-18. aprīlis
TK VIENK?’RŠI
Aiviekste
Aiviekste
29.-30.05
PBO
Gauja (?)
Valmiera
21.-22.08
VINDA
Ciecere
Ciecere
18.-19.09 vai 25.-26.09
LIEP?’JAS TK
Posmu norises datumi tiks precizēti atkarībā no laika apstākļiem un ūdens līmeņa upē.

?’rpusčempionāta pasākumi:
Nosaukums
Norises vieta
Datums
Organizators
Kursas Pavasaris
Vadakste - Venta
1.-3.05
TK VIENK?’RŠI
Līgo mači
Misa
23.-24.06
A&A
Kaķu mači
Misa
17.-18.07
OLAINES PŪLCI??Š

Latvijas Čempionāta ?«denstūrismā 2010. gada NOLIKŪMS

LČ?« ?ˆ?10 norise

1.? ? ? ? ?  LČ?« ?ˆ?10 posmi
1.1.? ?  LČ?« ?ˆ?10 veido 6 posmi, kurus organizē Latvijas ūdenstūristu klubi.
1.2.? ?  LČ?« ?ˆ?10 posmu tiesāšana un vērtēšana notiek saskaņā ar LČ?« posma organizētāju izstrādāto un apstiprināto sacensību nolikumu, kurš ir saskaņā ar LČ?« nolikumu.

2.? ? ? ? ?  ? LČ?« posma sacensību nolikums
2.1.? ?  LČ?« posma sacensību nolikumā iekļautas vismaz šādas sadaļas:
2.1.1.? ? ? ? ?  Sacensību norises vieta un laiks.
2.1.2.? ? ? ? ?  Sacensību organizatori un atbildīgās amatpersonas.
2.1.3.? ? ? ? ?  Dalības maksa.
2.1.4.? ? ? ? ?  Iepriekšējās pieteikšanās termiņš (ja tāds plānots).
2.1.5.? ? ? ? ?  Sacensību norise un laika plānojums.
2.1.6.? ? ? ? ?  Sacensību distances.
2.1.7.? ? ? ? ?  Katras distances īss apraksts.
2.1.8.? ? ? ? ?  Orientēšanās distances noteikumi (ja paredzēta orientēšanās).
2.1.9.? ? ? ? ?  ??paši drošības noteikumi (ja nepieciešams).
2.1.10.?  Prasības tiesnešu skaitam no kluba (ja nepieciešams).
2.1.11.?  ??paši papildus nosacījumi tiesāšanai, ja tādi ir.
2.2.? ?  LČ?« posma organizators tiesīgs mainīt posma sacensību nolikumu sacensību dienā, ja izmaiņas nolikumā atbalsta vairāk kā 2/3 no klubiem (pārstāvji), kas piedalās sacensībās un izmaiņas apstiprina posma Galvenais tiesnesis.

3.? ? ? ? ?  ? Sacensību kalendārs: skatīt tabulu raksta sākumā.
Posmu norises datumi tiks precizēti atkarībā no laika apstākļiem un ūdens līmeņa upē.

4.? ? ? ? ?  LČ?« organizatori (orgkomiteja)
4.1.? ?  LČ?« organizētāji - t/k Vienkārši
4.2.? ?  LČ?« Galvenais Tiesnesis - Juris Aivars Šterns
4.3.? ?  LČ?« Galvenā Sekretāre - Maija Gailīte
4.4.? ?  LČ?« Rezultātu tiesnese - Zanda Ūrga
4.5.? ?  LČ?« posmus organizējošie klubi:
4.5.1.? ? ? ? ?  OLAINES PŪLCI??Š
4.5.2.? ? ? ? ?  ?«TK BEBRI
4.5.3.? ? ? ? ?  TK VIENK?’RŠI
4.5.4.? ? ? ? ?  PBO
4.5.5.? ? ? ? ?  VINDA
4.5.6.? ? ? ? ?  LIEP?’JAS TK

5.? ? ? ? ?  ? Laivu klases:
5.1.? ?  LČ?« ?ˆ?10 atsevišķos posmos un kopvērtējumā tiek vērtētas šādas laivu klases:
Laivu klase
Tehniskie rādītāji
Dalībnieki
Piezīmes
Sj
Divvietīgas smailītes
Ne īsāka kā 4.5 m, ne šaurāka kā 0.75 m
Jauktās un sieviešu ekipāžas
Taimeņ, RZ, Salūts, Cibuļa, katrāns u. tml.
Sv
Ne īsāka kā 4.5 m, ne šaurāka kā 0.75 m
Vīriešu ekipāžas
Taimeņ, RZ, Salūts, Cibuļa, katrāns u. tml.
Kv
Divvietīgie katamarāni, smaiļu airi
Vīriešu ekipāžas

Kj
Divvietīgie katamarāni, smaiļu airi
Jauktās un sieviešu ekipāžas

PG
Divvietīgie katamarāni, kanoe airi
Bez dalījuma

Pj
Divvietīgas piepūšamās laivas; 1 garums: <3.5 platums
Jauktās un sieviešu ekipāžas
Grot, Cibuļa u. tml.
Pv
Divvietīgas piepūšamās laivas; 1 garums: <3.5 platums
Vīriešu ekipāžas
Grot, Cibuļa u. tml.
Pjun
Divvietīgas piepūšamās laivas; 1 garums: <3.5 platums
Jaunieši un jaunietes līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot)
Grot, Cibuļa u. tml.
R4s
četrvietīgi piepūšami peldlīdzekļi ar grīdu

Sieviešu ekipāžas
Rafti, glābšanas plosti utt.
R4v
četrvietīgi piepūšami peldlīdzekļi ar grīdu
Vīriešu ekipāžas
Rafti, glābšanas plosti, utt.
R4jun
četrvietīgi piepūšami peldlīdzekļi ar grīdu

Jaunieši un jaunietes līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot)
Rafti, glābšanas plosti, utt.
WWv
Vienvietīgi polimēru un PVC kajaki
Vīriešu ekipāžas
Prijon, Necky, paštais. utt.
WWs
Vienvietīgi polimēru un PVC kajaki
Sieviešu ekipāžas
Prijon, Necky, paštais. utt.
K1v
vienvietīgs kajaks vai kanoe, smailītes vai kanoe airis, 3,5 x 0,60 m (vai lielākas)
Vīriešu ekipāžas
Virpulis, Caiman utt.
K1s
vienvietīgs kajaks vai kanoe, smailītes vai kanoe airis, 3,5 x 0,60 m (vai lielākas)
Sieviešu ekipāžas
Virpulis, Caiman utt.

5.2.? ?  LČ?« posma sacensību laikā ekipāžas laivas maiņa kategoriski aizliegta! (Piezīme: Atļauts uzlabot esošo laivu, piemēram, uzlauzt smailei galus, bet nedrīkst nobraucienā izmantot vienu laivu, bet slalomā citu laivu.)
5.3.? ?  Sieviešu ekipāža sezonas sākumā informē LČ?« Galveno Tiesnesi un Sekretāri par startēšanu vīru vai jaukto ekipāžu konkurencē.


6. Dalībnieki, ekipāžas, komandas:
6.1.? ?  Viens dalībnieks LČ?« posmos un kopvērtējumā katrā laivu klasē tiek vērtēts tikai vienā ekipāžā.
6.2.? ?  Viena divvietīgā ekipāža LČ?« posmos un kopvērtējumā tiek vērtēta vienā laivu klasē.
6.3.? ?  LČ?« posmos ekipāžas un komandas startē nemainīgā sastāvā.
6.3.1.? ? ? ? ?  LČ?« norises laikā objektīvu iemeslu dēļ pieļaujama katra ekipāžas vai komandas dalībnieka vienreizēja nomaiņa sezonā ar dalībnieku, kurš nestartē citas ekipāžas vai komandas sastāvā tajā pašā laivu klasē, uz laiku, kamēr ir spēkā šie objektīvie apstākļi. Nomaiņu rakstiski saskaņo ar LČ?« Galveno Tiesnesi vai Sekretāru.
6.3.2.? ? ? ? ?  Divu ekipāžas vai komandas dalībnieku vienlaicīga nomaiņa nav atļauta.
6.4.? ?  Komandas tiek veidotas no viena kluba divām (vai trim) vienas klases ekipāžām, kuru sastāvā jābūt vismaz vienai sievietei.
6.5.? ?  Dalībnieks vienās LČ?« posma sacensībās var startēt tikai vienas komandas sastāvā.
6.6.? ?  Komandā var apvienoties divas vai trīs ekipāžas, no kurām kāda ekipāža vai dalībnieks nepārstāv kādu no klubiem vai pārstāv citu klubu. Šādā gadījumā komanda netiek ieskaitīta kluba kopvērtējumā LČ?« posmā un kopvērtējumā.

7.? ? ? ? ?  ? Sacensību norise:
7.1.? ?  Starta kārtība pa laivu klasēm nosaka sacensību organizators.
7.2.? ?  Katra distance tiek veikta vienā sacensību dienā.
7.3.? ?  Startējot, dalībnieki ir uzlikuši LČ?« numurus. Numurus dalībnieki uzliek virs drošības vestes krūšu un muguras daļā, lai tos var skaidri saskatīt. Divvietīgām vai četrvietīgām ekipāžām numuru uzliek viens no dalībniekiem.
7.4.? ?  Katrs klubs sacensību sekmīgai norisei nodrošina tiesnešu brigādi.
7.5.? ?  Ja distancē ekipāža panāk iepriekš startējušo ekipāžu, tad lēnāk braucošā ekipāža pēc iespējas netraucējot palaiž garām ātrāko ekipāžu.

8.? ? ? ? ?  ? LČ?« posmu un to distanču rezultātu vērtēšanas sistēma:
8.1.? ?  LČ?« posmos iekļauj un vērtē šādas distances:
8.1.1.? ? ? ? ?  Slaloms
8.1.2.? ? ? ? ?  Nobrauciens
8.1.3.? ? ? ? ?  Sprints
8.1.4.? ? ? ? ?  H2H
8.1.5.? ? ? ? ?  Orientēšanās
8.1.6.? ? ? ? ?  Tūrisma tehnika.
8.2.? ?  LČ?« attiecīgā posma distances izvēlas posma sacensību organizators. LČ?« posma sacensībās jāiekļauj vismaz divas distances, kā arī sacensības komandām.
8.3.? ?  Rezultātu vērtēšanā katrā distancē katrai laivu klasei un komandām tiek izmantota 1000 punktu sistēma: ekipāžas uzrādītais rezultāts distancē tiek dalīts ar labāko distancē uzrādīto rezultātu un reizināts ar 1000. R4 klašu rezultāti katrai distancei tiek aprēķināti saskaņā ar IRF noteikumiem.
8.4.? ?  LČ?« posma kopvērtējumā ekipāžai vai komandai tiek summēti posma distancēs iegūtie punkti. Vietas tiek piešķirtas atbilstoši iegūto punktu summai dilstošā kārtībā.
8.5.? ?  LČ?« posma kopvērtējums klubiem tiek noteikts, summējot katra posma katras laivu klases (izņemot K1, P-jun, R4) trīs labāko kluba ekipāžu un labākās kluba komandas iegūtos punktus. Vietas piešķir atbilstoši punktu summai dilstošā secībā.

9.? ? ? ? ?  LČ?« kopvērtējuma ieskaite ekipāžām, komandām un klubiem.
9.1.? ?  LČ?« kopvērtējuma ieskaitei posmā iegūtie punkti katrai ekipāžai vai komandai tiek aprēķināti no LČ?« posmā uzrādītā rezultāta pēc 1000 punktu sistēmas.
9.2.? ?  LČ?« kopvērtējumam ekipāžām un komandām tiek summēti 50% + 1 notikušo posmu labākie iegūtie punkti. Vietas piešķir atbilstoši punktu summai dilstošā secībā.
9.3.? ?  LČ?« klubu vērtējums tiek noteikts, summējot katra posma katras laivu klases (izņemot K1, P-jun, R4) trīs labāko kluba ekipāžu un labākās kluba komandas iegūtos punktus. Vietas piešķir atbilstoši punktu summai dilstošā secībā.

10.?  ? Vienādi rezultāti LČ?« ?ˆ?10 posmu sacensībās vai kopvērtējumā:
10.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Situācijā, ja divām ekipāžām ir vienāds rezultāts, abas ekipāžas ieņem vienu un to pašu vietu.
10.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Gadījumā, ja ir divi vislabākie rezultāti, apbalvo divas pirmās vietas un trešo vietu. Ja ir trīs vai vairāk vislabākie rezultāti, apbalvo trīs vai vairāk pirmās vietas
10.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Gadījumā, ja ir divas vai vairāk otrās vietas, apbalvo pirmo vietu un divas vai vairāk otrās vietas.
10.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Gadījumā, ja ir divi vai vairāk trešie rezultāti, apbalvo pirmo, otro un divas vai vairāk trešās vietas.
10.5.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Ja dalībniekiem vai ekipāžām labākajā braucienā ir vienādi rezultāti, tad salīdzina dalībnieku vai ekipāžu otru braucienu rezultātus. Ja arī šie rezultāti ir vienādi, tad apbalvo abus vai vairāk dalībniekus vai ekipāžas.

11.?  ? Dalībnieka kluba maiņa LČ?« ?ˆ?10:
11.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Čempionāta sacensību laikā dalībnieka kluba maiņa nav atļauta.
11.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Čempionāta laikā dalībnieks starp posmiem drīkst pārtraukt startēšanu kluba sastāvā, savlaicīgi (pirms nākamā posma sākuma) informējot par to LČ?« Galveno tiesnesi vai Sekretāri. Kluba kopvērtējuma punkti, ko dalībnieks izcīnījis līdz kluba maiņai, saglabājas kluba kopvērtējumā.
11.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Pārtraucot startēšanu kluba sastāvā, dalībnieks drīkst turpināt piedalīties Čempionātā individuālā statusā.
11.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Čempionātā laikā individuālais dalībnieks starp posmiem var pievienoties klubam, savlaicīgi (pirms nākamā posma sākuma) informējot par to LČ?« Galveno tiesnesi vai sekretāri.
11.5.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Čempionātā uzsākot dalību klubā, iepriekš iegūtie individuālā dalībnieka punkti kluba kopvērtējumam netiek ņemti vērā.
11.6.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ??paša atruna komandai:
11.6.1.?  Klubs komandu sacensībām drīkst pieteikt vienu vai vairākas komandas, iekļaujot tajās kluba dalībniekus.
11.6.2.?  Ja komandā tiek iekļauti citu klubu vai individuālie dalībnieki, komandu nevērtē LČ?« klubu ieskaitē ne posmā, ne kopvērtējumā.

12.?  ? Protesti:
12.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Protesti (ar pamatojumu) pret posmu organizatoriem vai distancēm tiek iesniegti LČ?« Galvenajam tiesnesim vai LČ?« posma Galvenajam tiesnesim 3 dienu laikā:
12.1.1.?  LČ?« Galvenais tiesnesis vai LČ?« posma Galvenais tiesnesis 3 dienu laikā sniedz atbildi.
12.1.2.?  Posma galvenā tiesneša lēmumu var pārsūdzēt LČ?« Galvenajam tiesnesim. LČ?« Galvenā tiesneša lēmumu var pārsūdzēt LČ?« orgkomitejai, kurai 3 dienu laikā jāsniedz atbildi.
12.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Protestu (ar pamatojumu) par rezultātu iesniedz dalībnieks vai komandas pārstāvis Sekretariātā vai LČ?« posma Galvenajam tiesnesim 30 min laikā pēc rezultātu paziņošanas (izvietošanas uz ziņojumu dēļa).
12.2.1.?  Protestā norāda faktus, uz kā pamata iesniegts protests un to iesniedz mutiski vai rakstiski, vienlaikus Sekretariātā iemaksājot 20 LVL depozītu. Ja protests iesniegts mutiski, sacensību Galvenais Sekretārs protestu pieraksta.
12.2.2.?  LČ?« posma Galvenais tiesnesis izvērtē protesta pamatotību, konsultējas ar tiesnešiem, novērtē visu pieejamo informāciju (arī video un foto materiālus, ja tādi ir).
12.2.3.?  LČ?« posma Galvenais tiesnesis 30 min laikā pēc protesta saņemšanas pieņem rakstisku lēmumu un to izsniedz protesta iesniedzējam vai tā kluba pārstāvim
12.2.4.?  Ja protests ir pamatots, depozītu atgriež protesta iesniedzējam.
12.2.5.?  Ja protests nav pamatots vai komandas pārstāvis vai dalībnieks atsauc protestu, depozīts paliek sacensību organizatoru rīcībā.
12.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Protestu var iesniegt par vārtu tiesneša lēmumu:
12.3.1.?  ja vārtu tiesnesis dalībnieka brauciena laikā nav pārredzējis vārtus vai ir slikti pārredzējis vārtus, kā rezultātā pieņēmis kļūdainu lēmumu.
12.3.2.?  ja tiesneša lēmums ir iespējami vai acīmredzami kļūdains;
12.3.3.?  ja ir acīmredzama tiesnešu nekonsekvence sacensību tiesāšanas laikā (pieņem atšķirīgus lēmumus par vienādiem pārkāpumiem).

13.?  ? Sūdzība par tehnisku negadījumu:
13.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Ja brauciena laikā no dalībnieka neatkarīgu tehnisku iemeslu dēļ tikuši iespaidoti dalībnieka rezultāti (piemēram, dalībnieka braucienu ir iztraucējis cits dalībnieks vai trasē ir nokrituši vārti) dalībnieks vai komandas pārstāvis 30 min laikā mutiski informē sacensību Galveno tiesnesi par sūdzības iemesliem un notikuma apstākļiem.
13.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Sacensību Galvenais tiesnesis izvērtē negadījuma apstākļus (iztaujā distances priekšnieku, trases tiesnešus, aculieciniekus u.t.t.) un 30 min laikā pieņem lēmumu par atļauju dalībniekam atkārtot braucienu vai neatļauj atkārtot braucienu.

14.?  ? Diskvalifikācija:
14.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Dalībnieku (ekipāžu, komandu) diskvalificē distancē, ja dalībnieks (ekipāža, komanda) pārkāpj LČ?« nolikumu vai posma sacensību nolikumu (piemēram, posma sacensību laikā nomaina laivu), drošības noteikumus vai izmanto neatļautus paņēmienus, kā arī neievēro nolikuma 7.6. punktu.
14.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Dalībnieka (ekipāžas, komandas) braucienu slaloma trasē vai sprintā sacensību Galvenais tiesnesis neieskaita (diskvalificē), ja dalībnieks saņem palīdzību no malas. Šis punkts neattiecas uz komandu braucienu, kad palīdzību sniedz pārējie komandas dalībnieki. Ar palīdzību no malas saprot jebkādu palīdzību, ko trasē saņem dalībnieks (ekipāža) no personām, kas nav šīs ekipāžas dalībnieki un:
14.2.1.?  ja dalībniekam (ekipāžai) pasniedz papildus airi pazaudētā aira vietā vai distancē pazaudēto airi;
14.2.2.?  ja persona, kas nav attiecīgās ekipāžas dalībnieks, sacensību laikā laivu ceļ, pagriež, stumj, pārvieto pār akmeņiem vai citiem šķēršļiem;
14.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  LČ?« posma Galvenajam tiesnesim tiesības izslēgt no posma vērtējuma ieskaites sacensību distances, ja tās neatbilst LČ?« Nolikumam vai var neobjektīvi ietekmēt vērtējumu (piemēram, negaidīta un ievērojama ūdens līmeņa celšanās vai samazināšanās (apm. par 0,50 m), pēkšņa laika apstākļu pasliktināšanās (piemēram, vētra, ilgstoša lietusgāze) bez iespējas visām ekipāžām vienā laivu klasē veikt braucienu līdzīgos ūdens un laika apstākļos.
14.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Ja LČ?« posma sacensībās laivu klasē ir fiksēts starta laiks mazāk kā trim ekipāžām, attiecīgā posma laivu klases rezultātus neieskaita LČ?« kopvērtējumā un LČ?« posma kluba kopvērtējumā.

15.?  ? Iepriekšējie pieteikumi:
Līdz 10. martam klubs iesniedz LČ?« organizatoram iepriekšējos pieteikumus sezonai, norādot laivu klasi, esošo vai vēlamo numuru, ekipāžas sastāvu (dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas gads) un iemaksā naudas summu, kas nepieciešama numuru iegādei.

16.?  ? Drošības noteikumi:
16.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Katram dalībnieka ekipējumā obligāta ir peldveste un ķivere.
16.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Jaunietis līdz 18 gadu vecumam sacensībās piedalās ar vecāku vai aizbildņu atļauju un sacensību laikā par viņu ir atbildīga pilngadīga persona.
16.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Dalībnieki sacensību pieteikumā ar parakstu apliecina, ka ir atbildīgi par savu drošību sacensību laikā (arī par peldēt prasmi). Par jaunieša līdz 18 gadu vecumam drošību sacensību laikā parakstās (parakstu atšifrējot) atbildīgā pilngadīgā persona.
16.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Sacensību organizatori nav atbildīgi par sacensību dalībnieku ekipējuma un personīgo mantu bojājumiem vai pazušanu.

LČ?« ?ˆ?10 AMATPERSONAS

17.?  ? LČ?« Galvenais tiesnesis:
17.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Izstrādā LČ?« ?ˆ?10 nolikumu.
17.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Apstiprina sacensību nolikumu.
17.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Pārliecinās, ka LČ?« posma sacensības notiek atbilstoši LČ?« ?ˆ?10 nolikumam un sacensību nolikumam;
17.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Ir tiesīgs diskvalificēt sacensību dalībniekus, LČ?« posmu vai posma distanci.
17.5.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Apstiprina LČ?« kopvērtējuma rezultātus.
17.6.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Galvenais tiesnesis ir pēdējā instance, kas sniedz atzinumu par tiesāšanu, protestiem un iebildumiem par tiesnešu darbu un sacensību norisi.
17.7.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  LČ?« Galvenais tiesnesis piedalās visos LČ?« posmos vai pilnvaro pārstāvi veikt LČ?« Galvenā tiesneša pienākumus, ja pats nevar piedalīties kādā no posmiem.

18.?  ? LČ?« posma Galvenais tiesnesis:
18.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Apstiprina sacensību nolikumu un saskaņo to ar LČ?« Galveno Tiesnesi. Apstiprināto nolikumu publicē internetā www.udensturisms.lv ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sacensībām.
18.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Nodrošina, ka sacensības notiek atbilstoši sacensību nolikumam un LČ?« ?ˆ?10 nolikumam.
18.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Ir tiesīgs diskvalificēt sacensību dalībniekus vai LČ?« posma distanci.
18.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Sniedz atzinumu par tiesāšanu, protestiem un iebildumiem par tiesnešu darbu un sacensību norisi.
18.5.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Apstiprina posma sacensību rezultātus.
18.6.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Neparedzētu laika vai ūdens apstākļu dēļ ir tiesīgs:
18.6.1.?  pārtraukt sacensības uz laiku, līdz apstākļi uzlabojas;
18.6.2.?  mainīt sacensību norisi vai distanci, ja šo maiņu saskaņo ar klubu pārstāvjiem un to atbalsta ne mazāk kā 2/3 klubu.

19.?  ? LČ?« Galvenais sekretārs:
19.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Ūztur LČ?« numuru un dalībnieku datubāzi.
19.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Atbildīgs par sacensību rezultātu pārbaudi, apkopošanu un publicēšanu. Sniedz atbalstu LČ?« posma Galvenajam sekretāram rezultātu aprēķināšanā un apkopošanā.
19.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Aprēķina LČ?« kopvērtējuma rezultātus, pieņem protestus par kopvērtējuma rezultātiem.

20.?  ? LČ?« posma Galvenais sekretārs:
20.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Atbildīgs par sacensību dalībnieku posma rezultātu aprēķināšanu, izziņošanu un iesniegšanu LČ?« galvenajam sekretāram.
20.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Pieņem protestus, kā arī depozītu samaksu par protestiem.

21.?  Tehniskā komisija
22. Tehniskā komisija?  (Viesturs Bebris, Māris Cibulis, Jānis Grīslis) neskaidrību gadījumos sniedz atzinumu par laivas piederību noteiktai laivu klasei. Nosaka rafta un citu peldlīdzekļu tehniskos parametrus.

23.?  ? Vārtu tiesneši
23.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Atbildīgi par tiesāšanu vārtu grupās.
23.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Nodrošina precīzu dalībnieka vārtu šķērsošanas kārtības pierakstu, atzīmējot visus saņemtos soda punktus katros vārtos. Tiesāšanu veic atbilstoši tiesāšanas noteikumiem.
23.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Lai pieņemtu lēmumu par soda punktu piešķiršanu, vārtu tiesnesim nepieciešams ieņemt vispiemērotāko pozīciju vārtu novērošanai atbilstoši distances priekšnieka norādījumiem (pēc iespējas tuvāk vārtiem, netraucējot sacensību norisi, vai pēc iespējas piemērotākā vārtu pārredzamības leņķī).
23.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Tikai vārtu grupas tiesnesis ir tiesīgs informēt sacensību sekretariātu par katra dalībnieka rezultātiem vārtu grupā.
23.5.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Vārtu tiesnesim ir pienākums pierakstīt papīra formātā katra dalībnieka rezultātus konkrētā vārtu grupā katrā braucienā (arī tad, ja rezultāti tiek saglabāti elektroniski).
23.6.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Vārtu tiesneši nedrīkst sniegt sacensību dalībniekam trasē informāciju par trases izbraukšanas kārtību.
23.7.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Katras vārtu grupas tiesāšanā jāpiedalās vismaz diviem tiesnešiem, vismaz vienam tiesnesim jābūt pilngadīgam (18 gadi).

24.?  ? Distances priekšnieks
24.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Atbildīgs par sacensību slaloma, nobrauciena, orientēšanās vai sprinta trasi.
24.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Distances priekšnieks nodrošina slaloma vārtu izvietošanu, distances starta un finiša norādes, kā arī norādes par distances veikšanas kārtību. Norādēm jābūt skaidri saskatāmām no trases.
24.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Distances priekšnieks iespēju robežās nodrošina trases saglabāšanu nemainīgu visā sacensību laikā, izņemot gadījumus, ja notiek strauja ūdens līmeņa paaugstināšanās vai pazemināšanās laika apstākļu dēļ. Šādā gadījumā, pēc iespējas, jānodrošina iespēju vienas laivu klases dalībniekiem vismaz vienu braucienu veikt līdzīgos apstākļos.
24.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Distances priekšnieks nodrošina, ka sacensību gaitā tiek veikti visi nepieciešamie tehniskie pasākumi trasē (vārtu nostiprināšana u.t.t.), lai sacensības notiktu bez liekiem pārtraukumiem.
24.5.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Par gadījumiem, kad sacensības jāaptur tehnisku iemeslu dēļ vai jāmaina sacensību norises kārtība tehnisku iemeslu dēļ vai laika apstākļu ietekmē, distances priekšnieks informē posma Galveno tiesnesi.
24.6.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Distances priekšnieks norāda piemērotāko vietu, kas jāieņem vārtu tiesnešiem vārtu grupas tiesāšanai.

25.?  ? Starta tiesnesis un starta laika tiesnesis

25.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Nodrošina, ka dalībnieki startē noteiktajā kārtībā.
25.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Starta tiesnesis ir tiesīgs pagarināt vai samazināt laika posmu starp ekipāžu startiem, lai iespēju robežās netraucētu ekipāžām trases izbraukšanu.
25.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Starta tiesnesis tiesīgs atcelt dalībnieka vai ekipāžas startu, ja:
25.3.1.?  dalībnieks vai ekipāža neievēro sacensību drošības noteikumus vai nespēj kontrolēt savu rīcību alkohola reibuma dēļ;
25.3.2.?  ja dalībnieks vai ekipāža nav ieradies startā noteiktajā laikā;
25.3.3.?  dalībnieks vai ekipāžā ierodas uz starta bez numura;
25.3.4.?  ja dalībnieks ieradies uz starta neatbilstoši starta kārtībai.
25.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Starta tiesnesis atļauj startēt dalībniekam vai ekipāžai, kas nokavējis starta kārtību, ja dalībnieks vai ekipāža trasē netraucē citus sacensību dalībniekus vai pēc tam, kad ir izbraukušas visas ekipāžas.
25.5.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Gadījumā, ja tiek aizkavēts vai pārtraukts sacensību dalībnieku starts objektīvu vai subjektīvu iemeslu dēļ, starta tiesnesis nekavējoties informē sacensību Galveno tiesnesi.
25.6.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Starta laiks tiek uzņemts, kad dalībnieks vienvietīgajā laivā, vai pirmais ekipāžas dalībnieks laivā (t.sk. katamarānā, plostā u.t.t.) šķērso starta līniju.
25.7.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Komandu sacensībās starta laiks tiek uzņemts, kad pirmais dalībnieks laivā šķērso starta līniju.
25.8.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Starta tiesnesis uzņem un pieraksta precīzu starta laiku un ziņo starta laiku Sekretariātam
25.9.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Startēšanas kārtību uzrauga un starta laiku uzņem ne mazāk kā divi tiesneši, no kuriem vismaz viens tiesnesis ir pilngadīgs.

26.?  ? Finiša tiesnesis un finiša laika tiesnesis
26.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Nosaka, kurā brīdī dalībnieks vai ekipāža laivā šķērso finiša līniju.
26.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Ekipāžai finišs tiek ieskaitīts, ja finiša līniju laivā šķērso visi ekipāžas dalībnieki atbilstoši laivu klasei
26.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Finiša laiks tiek uzņemts brīdī, kad dalībnieks vienvietīgajā laivā vai pirmais ekipāžas dalībnieks laivā šķērso finiša līniju un ekipāža ir pilnā sastāvā.
26.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Komandu sacensībās finiša laiks tiek uzņemts brīdī, kad pēdējās ekipāžas pirmais dalībnieks laivā šķērso finiša līniju.
26.5.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Ūzņem un pieraksta precīzu finiša laiku un ziņo rezultātu Sekretariātam.
26.6.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Finišu uzrauga un finiša laiku uzņem ne mazāk kā divi tiesneši, no kuriem vismaz viens ir pilngadīgs.

27.?  Atbildīgais par drošību
27.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Nodrošina, ka trases bīstamo posmu tuvumā ir glābšanas laiva ar ekipāžu un glābšanas aprīkojumu (virve, metamais maisiņš u.t.t.), lai nepieciešamības gadījumā varētu nekavējoties sniegt palīdzību dalībniekiem trasē.
27.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Nodrošina precīzu informāciju par tuvāko medicīniskās palīdzības iestādi, kā arī telefona numuru ātrās palīdzības izsaukšanai.
27.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Nodrošina sacensību trases tiešā tuvumā vai sekretariātā pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas komplektu (piemēram, pārsienamie līdzekļi, līdzekļi brūču dezinfekcijai, pretsāpju līdzekļi).

28.?  Komandants - atbildīgs par kārtību un tīrību nometnē un sacensību vietā.

29.?  LČ?« posma amatpersonas un tiesneši savu pienākumu pildīšanas laikā nedrīkst būt alkohola reibumā.

TIES?’ŠANAS NOTEIKŪMI

30.?  Soda punkti slalomā
30.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  nav (0) soda punktu:
30.1.1.?  par iedomātas līnijas šķērsošanu starp vārtu kārtīm (turpmāk - vārtu līnija) noteiktajā virzienā (pa straumei, pret straumi, retūrā) bez vārtu kāršu skaršanas. Izņēmums ir R4, ja vārtu platums nav piemērots (ir šaurs). Tad (0) soda punktus skaita, ja R4 skar vienu vārtu kārti.
30.1.2.?  Pieskaršanās trosēm, ar ko uzkārti vārti, vai vārtu numura plāksnei netiek sodīti.
30.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  pieci (5) soda punkti:
30.2.1.?  par vārtu līnijas šķērsošanu noteiktajā vārtu izbraukšanas kārtībā un virzienā ar pieskaršanos vienai vai abām kārtīm.
30.2.2.?  Atkārtota pieskaršanās netiek atkārtoti sodīta.
30.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  piecdesmit (50) soda punkti:
30.3.1.?  ja netiek šķērsota vārtu līnija;
30.3.2.?  ja vārtu līnija tiek šķērsota virzienā, kas neatbilst prasītajam virzienam (ja pretstraumes vārtus šķērso pa straumei, ja straumes vārtus šķērso pret straumei);
30.3.3.?  ja atmuguriski (retūrā) ņemamo vārtu līnija tiek šķērsota tieši;
30.3.4.?  ja divvietīgā laivā vai katamarānā, kā arī R4 vārtu (šauro) līniju šķērso tikai viens ekipāžas dalībnieks.
30.3.5.?  ja R4 ir piemēroti platie vārti un vārtu līniju šķērso tikai viens, divi vai trīs ekipāžas dalībnieki;
30.3.6.?  ja vārtu līnija tiek šķērsota ar apgāztu laivu, katamarānu vai raftu;
30.3.7.?  ja vārtu līniju šķērso dalībnieks atsevišķi un laiva atsevišķi;
30.3.8.?  ja uzsākta nākamo vārtu izbraukšana (34.2.), pirms izbraukti iepriekšējie vārti;
30.3.9.?  ja vārtu kārtis tīši ar ķermeni vai airi tiek atstumtas sānis.
30.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Vienos vārtos vienai ekipāžai var piešķirt tikai 0, 5, vai 50 soda punktus. Komandu braucienā vienos vārtos summē visu komandā startējušo ekipāžu iegūtos soda punktus.
30.5.? ? ? ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? ?  ??paša piebilde: pēc organizatoru ieskatiem atsevišķiem vārtiem var tikt piemērots dubults soda punktu daudzums.

31.?  ? Starts
31.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Starta līnija ir līnija, kas iedomāti novilkta upē un iezīmēta krastā, lai starta tiesnesim ir nemainīgs atskaites punkts.
31.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Starts ir pret straumi.
31.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Nav pieļaujams starts kustībā.
31.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Komandu sacensībās laivas startē viena aiz otras

32.?  ? Finišs
32.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Finiša līnija ir līnija, kas iedomāti novilkta skaidri pārredzamā upes vietā un iezīmēta abos upes krastos vai finiša vārti.
32.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Ja ir finiša vārti, tad finišs tiek ieskaitīts, ja visi ekipāžas dalībnieki laivā šķērso finiša vārtu līniju.

33.?  ? Slaloma trases braukšana
33.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Trase jāizbrauc, ievērojot vārtu numerāciju pēc kārtas, atbilstoši noteiktajam vārtu izbraukšanas virzienam.
33.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Vārtu izbraukšana sākas, ja laiva, dalībnieka ķermenis vai airis pieskaras vārtu kārtij vai viena ekipāžas dalībnieka galvas daļa šķērso vārtu līniju.
33.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Vārti izbraukšana beidzas, kad tiek uzsākta nākamo vārtu izbraukšana, vai šķērsota finiša līnija vai finiša vārtu līnija.
33.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Vārti tiek pareizi izbraukti, ja dalībnieks (vismaz galvas daļa) un daļa laivas šķērso vārtu līniju noteiktajā virzienā atbilstoši trases plānam.
33.5.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Izņēmums ir R4 un PG, ja vārti nav atbilstoša platuma. Šajā gadījumā vārti tiek izbraukti, ja vārtu līniju šķērso puse PG vai R4 viena borta ekipāžas dalībnieki. Ja ir R4 klases platumam piemērots vārtu platums, vārtu līniju šķērso visi ekipāžas dalībnieki;
33.6.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  vārtus neieskaita, ja:
33.6.1.?  tiek uzsākta nākamo vārtu izbraukšana (skarti nākamie vārti ar laivu, airi vai dalībnieka ķermeni, šķērsota nākamo vārtu līnija) pirms izbraukti vārti;
33.6.2.?  ja vārtu līniju šķērso tikai dalībnieka galvas daļa, bet laivas daļa nešķērso vārtu līniju;
33.6.3.?  ja vārtu līniju šķērso tikai viens no ekipāžas dalībniekiem divvietīgo laivu klasē vai četrvietīgo laivu klasē, izņēmums - R4 atbilstošais vārtu platums
33.6.4.?  ja vārtu līniju šķērso virzienā, kas ir pretējs norādītajam virzienam;
33.6.5.?  ja vārtu līniju šķērso apgāzusies laiva vai dalībnieks ārpus laivas;
33.6.6.?  ja vārtu nūjas tiek izkustinātas ar ķermeni vai airi, tādejādi paplašinot vārtus.
33.7.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Atkārtots mēģinājums izbraukt vārtus pieļaujams, ja pirmajā mēģinājumā neviens no ekipāžas dalībniekiem nav šķērsojis šo vārtu līniju vai pieskāries nākamajiem vārtiem.

34.?  ? Apgāšanās
34.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Apgāšanās nozīmē situāciju, kurā dalībnieks ir zem ūdens vai laiva ir apgāzusies ar apakšu uz augšu un dalībnieks ir pametis laivu. Ja dalībnieks vai ekipāža patstāvīgi (bez palīdzības no malas) var atgriezties laivā, dalībnieks vai ekipāža var atgriezties trasē un turpināt braucienu.
34.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Komandu sacensībās pārējie komandas locekļi drīkst palīdzēt atgriezties laivā un turpināt braucienu.

35.?  ? Eskimosu apgrieziens
35.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Nav uzskatāms par apgāšanos. Komandu sacensībās pārējie komandas dalībnieki drīkst palīdzēt veikt eskimosu apgriezienu.
35.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Vārtu līnijas šķērsošana, ja braucēja galva ir zem ūdens eskimosa apgrieziena brīdī, netiek ieskaitīta.

IV DISTANCES

36.?  ? Slaloma trase
36.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Trasei jābūt izbraucamai visā tās garumā.
36.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Trasē ieteicams 18 - 25 vārti, no kuriem 3 - 6 ir pretstraumes vārti, ne mazāk kā 2 atmuguriski (retūrā) braucamie vārti.
36.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Slaloma trases vārti:
36.3.1.?  Vārti sastāv divām kārtīm, kas ir krāsotas ar:
36.3.1.1.? ? ? ? ? ? ?  baltām un zaļām joslām - straumes vārti;
36.3.1.2.? ? ? ? ? ? ?  baltām un sarkanām joslām - pretstraumes vārti.
36.3.1.3.? ? ? ? ? ? ?  krāsas joslas platums - apmēram 20 cm.
36.3.2.?  vārtu platums - no 1,20 m līdz 4,00 m.
36.3.3.?  vārtu kāršu garums - no 1,6 m līdz 2,00 m, diametrs - 3.5 līdz 5 cm.
36.3.4.?  Atkarībā no situācijas uz upes un/vai organizatoru ieskatiem, atsevišķus vārtus atļauts apzīmēt ar vienu attiecīgā krāsojuma kārti.
36.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Vārtu numerācija norādīta uz plāksnītēm, kas ir piestiprinātas tā, lai netraucētu vārtu izbraukšanu un būtu nepārprotami attiecināmas uz konkrētiem vārtiem. Katras plāksnītes izmēri ir ne mazāki kā 30 X 30 cm. Vārtu numurs rakstīts uz abām plāksnītes pusēm.
36.5.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Plāksnītes pusē, kas ir pretēja noteiktajam braukšanas virzienam, numurs ir pārsvītrots ar diagonālu līniju.
36.6.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Ja vārtus jābrauc atmuguriski (ar laivas astes daļu pa priekšu) vārtus apzīmē ar papildus plāksnīti, uz kuras norādīts burts R.
36.7.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Vārtus piekar tā, lai vārtu kārts apakšdaļa būtu apmēram 20 cm virs ūdens. Jānodrošina, lai vārtu kārtis nepieskartos ūdenim.

37.?  Sprints
37.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?’truma sacensības distancē līdz 1000 m.
37.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Ekipāža startē ar priekšgalu pret straumi
37.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Rezultātu vērtē sekundes desmitdaļās vai simtdaļās.

38.?  Nobrauciens
38.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?’truma sacensības distancē, kas lielāka par 1000 m
38.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Ekipāža startē ar priekšgalu pret straumi
38.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Rezultātu vērtē sekundēs (vai sekundes desmitdaļās).

39.?  Orientēšanās uz upes
39.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Kontrolpunktu atzīmēšana kartē marķētā distancē ar laika kontroli un kontrollaiku, kur kontrolpunkti ir distances ūdens līnijas robežās;
39.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Distances garums - 2000 - 8000 m.
39.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Kontrolpunkti atrodas upes krastā, redzamības zona no ūdens ne mazāka kā 15 m, ne tālāk kā 3 m no ūdens līnijas. Kontrolpunkts ir apzīmēts koši sarkanā un baltā krāsā, skaidri saskatāms.
39.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Ja kartē kontrolpunktu atzīmē ar precizitāti 0 - 2mm - nav soda minūtes.
39.5.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Ja kontrolpunkts atzīmēts kartē ar neprecizitāti no 3 mm līdz 5 mm - 3 soda minūtes
39.6.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Ja kontrolpunkts atzīmēts ar neprecizitāti, kas pārsniedz 5 mm vai nav atzīmēts vispār - 6 soda minūtes.
39.7.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Ja distancē noteikts kontrollaiks, par katru nokavēto minūti viena soda minūte.
39.8.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Rezultātu vērtē sekundēs, summējot laiku, kas pavadīts distancē un soda minūtes par orientēšanos.LČ?« - 2010 Galvenais Tiesnesis? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  J. A. Šterns

Vērtējums:

Komentāri:

Uzraksti savu komentāru un novērtē
Tavs vārds:
Kods:
Komentārs:
Tavs vērtējums:

Pēdējās izmaiņas

Pēdējais pievienotais

LČŪ sacensības
Pievienots: 2016.05.11.
Citi pievienotie

Fotogalerija


© PBO.LV 2009-2024 Izstrāde © 2009-2024