Pbo.lv

LČ?« sacensības "Aiviekste - 2010"

Izmainīts: 2011.01.20. 09:06
2010.g. Latvijas Čempionāta ?«denstūrismā 4.posms
Aiviekstes sacensību
NOLIKŪMS


 1. Mērķi un uzdevumi
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvās atpūtas veidu, paplašināt aktīvo ūdenstūristu pulkuLatvijā.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Celt ūdenstūristu tehnisko meistarību.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Noskaidrot labākās ekipāžas, komandas un klubus, kā arī atraktīvākos dalībniekus un aktīvākos atbalstītājus.
? ? ? ? ? ? ? ? ?  Lieliski atpūsties domubiedru pulkā.

 1. Laiks un vieta

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensības notiek 2010.gada 5. un 6 .jūnijā Aiviekstes upē pie Spridzēnu HES.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Dalībnieku ierašanās sacensību vietā, sākot no 4.jūnija pēcpusdienas.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Dalībnieku un līdzjutēju nometnes vieta pie Spridzēnu HES, pļava Aiviekstes kreisajā krastā. (Braucot uz sacensību vietu, sekojiet norādēm)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Klubu pārstāvju sanāksme 5.jūnijā plkst. 10.00
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Atklāšanas parāde plkst.10.30
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensību sākums plkst. 11.00

 1. Sacensību rīkotāji

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensības rīko ūdenstūristu klubs?  "PBO"
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Galvenais tiesnesis - Modris Krauja
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Distances priekšnieks - Kaspars Lagzdiņš, Matīss Krauja
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nometnes komandants - Kārlis Kozulāns
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Atbildīgais par drošību trasē - Ainis Jākobsons
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Mediķis - Dace Cibule
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sekretāre - Inta Krauja

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensību dalībnieki

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensībās piedalās jebkurš interesents, kurš apzinās savas spējas, varēšanu un izturību.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Bērni līdz 18 gadu vecumam drīkst piedalīties vecāku vai citas pilngadīgas personas uzraudzībā.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensību organizatori patur tiesības nepielaist dalībnieku pie starta, ja uzskata, ka tā kvalifikācija vai inventārs, vai fiziskā forma (virs 0.7 promiles) nav piemēroti distancei

 1. Dalības maksa: 4 LVL no katra dalībnieka, neatkarīgi no tā, cik laivu klasēs viņš startē. Bērniem līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) dalības maksa-1 LVL.

 1. Laivu klases starta kārtībā (iespēju robežās):
 1. K1 - kajaki un kanoe (dāmas un kungi)
 2. WW -"baltie ūdeņi"(dāmas un kungi)
 3. S - divvietīgās smailītes (jauktās un vīri)
 4. K - divvietīgie katamarāni (jauktās un vīri)
 5. P - divvietīgās piepūšamās laivas (jauktās, vīri, juniori)
 6. PG- divvietīgie katamarāni (paralēlie), tautā saukti "Putras gurķi"
 7. R4 - četrvietīgie piepūšamie peldlīdzekļi, tautā saukti-"Rafti" (dāmas, kungi, juniori)

 1. Sacensību norise, plānotie pasākumi:

5.jūnijā

1. 11.00 slaloms (izņemot R4 un PG);
2. nobrauciens. Nobraucienā piedalās visas lavu klases.

Pēc čempionāta sacensību 1.dienas programmas nobeiguma pats?  svarīgākais:

1. sprints (uz ūdens) dalībniekiem ar dažādas izcelsmes bezmotora peldlīdzekļiem (vēlams dalībniekam atrasties uz peldlīdzekļa). Vienlaicīgs (masu) starts. Tiks vērtēts vizuālais noformējums, brauciena laiks, nobrauciena elegance un atraktivitāte.

2. Sauszemes jautrības stafete bērniem.

3. Bumbas spēle uz ūdens piepūšamajās laivās "Pūšļupolo". Komandā 2-3 divvietīgās piepūšamās laivas.

3. Atpūtas vakars: dejas, "ūdenstūristu stāsti", "ugunskurēšana" u.t.t.

6.jūnijs:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Labrīts nometnei 10.00
10.30 pārstāvju sanāksme;
11.00 starts slalomam?  (R4 un PG) un komandu braucieniem.

Apmēram 16.00 noslēguma parāde un apbalvošana, pēc tam došanās mājup.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Visiem dalībniekiem lūdzam ievērot starta kārtību.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Komandu sacensībām komanda tiek veidota no K, P un WW laivām. Komandā obligāti jāpiedalās abu dzimumu pārstāvjiem.

 1. Vērtēšana un apbalvošana

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensību vērtēšana atbilstoši LČ?« nolikumam.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Pirmo 3 vietu ieguvējus visās laivu klasēs apbalvo armedaļu, diplomu, piemiņas balvām.

 1. ? Dalībniekiem:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Starta kārtība slalomā pa laivu klasēm (iespēju robežās).
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Lēnākās ekipāžas pienākums ir palaist garām ātrāko ekipāžu. ?’trākai ekipāžai lūdzam apdzīt lēnāko ekipāžu, pēc iespējas netraucējot. Būsim savstarpēji pieklājīgi,?  lai pašiem un citiem prieks braukt.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Lūdzam palīdzēt jebkurai avarējušai ekipāžai nokļūt krastā, ja avarējusī ekipāža izteikusi lūgumu pēc palīdzības (slalomā).

 1. ? Drošības pasākumi

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Par savu drošību distancē un ārpus tās, kā arī veselības apdrošināšanu dalībnieki atbild paši. Par bērnu līdz 18 gadu vecumam drošību atbild vecāki vai cita pilngadīgā persona, kas uzņēmusies atbildību.

 1. ? Dalībnieku uzmanībai

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Par kārtību nometnē atbild katrs klubs un katrs dalībnieks. Pirms aizbraukšanas nometnes vietu uzrāda nometnes komandantam. Ja nometne atstāta kārtībā, komandants izsaka atzinību, bet par nesakoptu nometnes vietu klubs tiks publiski kaunināts plašsaziņas līdzekļos .

 1. ? Pieteikumi sacensībām

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Katram klubam nodrošināt vismaz 2 (vai vairāk) tiesnešus.


Iespējams, ka sacensību gaitā notiks izmaiņas. Izmaiņas tiks apspriestas klubu pārstāvju sanāksmē.

Veiksmīgus visiem startus, draudzīgu atmosfēru, labu ūdeni, ātras laivas un pašus labākos ūdenstūristus visapkārt.TK "PBO"
Vērtējums:

Komentāri:

Nonsirs (viesis), pievienots: 2010.06.02. 01:10, ip:95.68.100.108
PBO malači,...........
Grey (viesis), pievienots: 2010.05.18. 03:08, ip:77.38.176.14
Где-то на сайте есть карта местности, как добираться?
Uzraksti savu komentāru un novērtē
Tavs vārds:
Kods:
Komentārs:
Tavs vērtējums:

Pēdējās izmaiņas

Pēdējais pievienotais

LČŪ sacensības
Pievienots: 2016.05.11.
Citi pievienotie

Fotogalerija


© PBO.LV 2009-2024 Izstrāde © 2009-2024