Pbo.lv

LČŪ sacensības "Dīvaja - 2011"

Izmainīts: 2015.07.05. 15:41
? ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?«DENST?«RISMA TEHNIKAS SACENS??BŪ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? ? ?ˆ?D??VAJA - 2011"

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? NOLIKŪMS.


1.? ? ? ? Mērķis un uzdevums.
1.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? Popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvas atpūtas unsporta veidu.
1.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? Celt ūdenstūristu tehnisko meistarību.
1.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? Noskaidrot labākās ūdenstūrisma ekipāžas, aktīvākos ūdenstūristus un ūdenstūrisma atbalstītājus.

2.? ? ? ? Laiks un vieta.
2.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensības notiek Skrīveros - Dīvajā, Braslas un Maizītes satekā?  2011.gada 02.-03.aprīlī.
2.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? Dalībnieku ierašanās sacensību vietā 02.aprīlī līdz plkst.10.00.
2.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? Dalībnieku nometnes vieta starp šoseju un Dīvaju.
2.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? Klubu pārstāvju sanāksme un dalībnieku reģistrācija plkst.10.30.
2.5.? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensību posma atklāšanas parāde plkst. 11.00.
2.6.? ? ? ? ? ? ? ? ? Starts plkst. 11.30.

3. Sacensības rīko Olaines ūdenstūristi ?ˆ?Olainespulciņš" kopā ar?  aktīvākajiem republikas ūdenstūristiem, Olaines novada Sporta centru, Skrīveru novada domi, SIA?ˆ?Denvers Baltika"

4.? ? ? ?  Dalībnieki.
4.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensībās var piedalīties visi interesenti.
4.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensības notiek šādās laivu klasēs:
? ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Kv, Kj - divvietīgie katamarāni,
? ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Pv, Pj -?  piepūšamās laivas,
? ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? S ?  ?  ?  - divvietīgās karkasa smailītes,
? ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? PG ?  ?  - divvietīgi katamarani, kanoe airi
? ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? Pjun ? - piepūšamās laivas, juniori līdz 14 gadiem (ieskaitot),
? ?  ?  ?  ?  ?  ?  "Elvis"- piepūšmas smailes
? ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? WWv, WWs
? ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? R4v,R4s, R4jun -4--vietīgi piepūšami peldlīdzekļi
4.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? Dalības maksa Ls 3.- no katra dalībnieka, no 14 līdz 16 gadiem Ls 1.-, līdz 14 gadiem - bez maksas

5.? ? ? ?  Programma.
5.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? Nobrauciens (sprints) no parastās starta vietas līdz pirmajam kājnieku tiltiņam pār Dīvaju.
5.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? Slaloms pretī dalībnieku nometnei.
5.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? Braucienu skaits atkarībā no laika apstākļiem un dalībnieku skaita.
5.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? Komandas brauciens: - komanda tiek veidota noviena kluba 3 ekipāžām (2 katamarāni un piepūšama laiva)
? ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? - komandā jābūt abu dzimumu pārstāvjiem

6.? ? ? ? Vērtēšana un apbalvošana.
6.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? Ieskaita labāko rezultātu atsevišķi katrā laivu klasē .
6.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? Pirmo 3 vietu ieguvējus Kv, Kj, Pv, Pj, S, PG,Elvis" laivu klasēs apbalvo ar diplomu un piemiņas balvu, pārējās laivu klasēs (WW un R4) pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem.

7.? ? ? ?  Pieteikumi.
7.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? Pieteikumus iesniedz sacensību vietā klubu pārstāvji un individuālie dalībnieki, aizpildot iesnieguma formu.
7.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? Klubi izvirza 3 tiesnešus no katra kluba.
7.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? Individuālie dalībnieki izvirza 1 tiesnesi nokatrām 3 ekipāžām.
7.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? Katram dalībniekam pilnībā jāuzņemas atbildība parsavu drošību un kārtību nometnē un trasē, par ko pieteikumos jābūt visu dalībnieku parakstiem.

8.? ? ? ? Dalībnieku uzņemšana.
8.1.? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensību vietā dalībnieki nakšņo teltīs.
8.2.? ? ? ? ? ? ? ? ? Ar sacensību un sadzīves inventāru dalībnieki netiek nodrošināti.
8.3.? ? ? ? ? ? ? ? ? Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz komandējošā oganizācija vai individuāli katrs dalībnieks.
8.4.? ? ? ? ? ? ? ? ? Atbilstoši 2011.g. klubu pārstāvju sanāksmē apstiprinātajiem Latvijas čempionāta ūdenstūrismā vispārējiem noteikumiem ? kaskas un vestes visiem dalībniekiem ir obligātas. Pretējā gadījumā pie starta ekipāžas netiks pielaistas.

Sīkāka informācija un vēlams iepriekšēji pieteikumi pa telefoniem:? 29175264 - Boriss,
? vai mājas lapā www.udensturisms.lv

Atvainojamies, ja sacensību laikā radīsies kādas neērtības. Kopīgiem spēkiem centīsimies tās novērst. Ļoti ceram uz dalībnieku izpratni un atsaucību.

VEIKSM??GŪS STARTŪS ŪN LABŪ ATP?«TŪ!

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ?ˆ?Olainespulciņš"
Vērtējums:

Komentāri:

Uzraksti savu komentāru un novērtē
Tavs vārds:
Kods:
Komentārs:
Tavs vērtējums:

Pēdējās izmaiņas

Pēdējais pievienotais

LČŪ sacensības
Pievienots: 2016.05.11.
Citi pievienotie

Fotogalerija


© PBO.LV 2009-2024 Izstrāde © 2009-2024