Pbo.lv

LČŪ sacensības "Aiviekste 2011"

Izmainīts: 2015.07.05. 15:41
2011.g. Latvijas Čempionāta ?«denstūrismā 4.posms? 
Aiviekstes sacensību? 
NOLIKŪMS


 1. Mērķi un uzdevumi

?  ?  ?  ?  ?  ? Popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvās atpūtas veidu, paplašināt aktīvo ūdenstūristu pulku Latvijā.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Celt ūdenstūristu tehnisko meistarību.
?  ?  ?  ?  ?  ? Noskaidrot labākās ekipāžas, komandas un klubus, kā arī atraktīvākos dalībniekus un aktīvākos atbalstītājus.
?  ?  ?  ?  ?  ? Lieliski atpūsties domubiedru pulkā.

 1. Laiks un vieta

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensības notiek 2011.gada 28. un 29 .maijā Aiviekstes upē pie Spridzēnu HES
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Dalībnieku ierašanās sacensību vietā, sākot no 27.maija pēcpusdienas.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Dalībnieku un līdzjutēju nometnes vieta pie Spridzēnu HES, pļava Aiviekstes kreisajā krastā. (Braucot uz sacensību vietu, sekojiet norādēm)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Klubu pārstāvju sanāksme 28.maijā plkst. 10.30
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Atklāšanas parāde plkst.11.00
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensību sākums plkst. 11.30

 1. Sacensību rīkotāji

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensības rīko ūdenstūristu klubs "PBO"
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Galvenais tiesnesis - Modris Krauja
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Distances priekšnieks -Kaspars Lagzdiņš, Matīss Krauja
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nometnes komandants - Kārlis Kozulāns
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Atbildīgais par drošību trasē - Arvīds Ozols
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Mediķis - Dace Cibule
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sekretāre - Inta Krauja
?  ?  ?  ?  ?  ? Sekretariāts: Maija Gailīte, Guna Dzenīte
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensību dalībnieki

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensībās piedalās jebkurš interesents, kurš apzinās savas spējas, varēšanu un izturību.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Bērni līdz 18 gadu vecumam drīkst piedalīties vecāku vai citas pilngadīgas personas uzraudzībā.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensību organizatori patur tiesības nepielaist dalībnieku pie starta, ja uzskata, ka tā kvalifikācija vai inventārs, vai fiziskā forma (virs 1 promiles) nav piemēroti distancei

 1. Dalības maksa: Ls 4 no katra dalībnieka, neatkarīgi no tā, cik laivu klasēs viņš startē. Bērniem līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) dalības maksa - 1 LVL.

 1. Laivu klases starta kārtībā (iespēju robežās):
 1. K1? ? ?  ? kajaki un kanoe (dāmas un kungi)
 2. WW?  "baltie ūdeņi" (dāmas un kungi)
 3. S?  ? ? ? ? ? ? divvietīgās smailītes (karkasa)
 4. E ? ? ? ? ? ? ? piepūšamās smailītes
 5. K? ? ? ? ? ?  divvietīgie katamarāni (jauktās un vīri)
 6. P? ?  ? ? ? ? ? divvietīgās piepūšamās laivas (jauktās, vīri, juniori)
 7. PG?  ? ? ? divvietīgie katamarāni (paralēlie), tautā saukti "Putras gurķi"
 8. R4 ? ? ? ? četrvietīgie piepūšamie peldlīdzekļi, tautā saukti-"Rafti" (dāmas, kungi, juniori)

 1. Sacensību norise, plānotie pasākumi:

28.maijā

?  ?  ?  1. slaloms;
?  ?  ?  2. nobrauciens.

?  ?  ?  ? Pēc čempionāta sacensību 1.dienas programmas nobeiguma:

1. Jautrības stafete.

2. Atpūtas vakars: dejas (arī līnijdeju stunda), "ūdenstūristu stāsti", "ugunskurēšana" u.t.t.

29.maijā:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Labrīts nometnei 10.00
?  ?  ?  ?  ?  10.30 pārstāvju sanāksme;
?  ?  ?  ?  ?  11.00 starts komandu braucieniem,
?  ?  ?  ?  ?  pēc komandu braucieniem - stafete "Pļaviņu kauss".

Apmēram 16.00 noslēguma parāde un apbalvošana, pēc tam došanās mājup.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Visiem dalībniekiem lūdzam ievērot starta kārtību.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Komandu sacensībām komanda tiek veidota no K, P un WW laivām. Komandā jāpiedalās gan dāmām, gan kungiem.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Stafetē "Pļaviņu kauss" piedalās 4 līdz 9 dalībnieki (dāmas un kungi), stafetē startē ar WW, K, P un R4 laivām.

 1. Vērtēšana un apbalvošana

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensību vērtēšana atbilstoši LČ?« nolikumam.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Pirmo 3 vietu ieguvējus visās laivu klasēs apbalvo ar medaļu, diplomu, piemiņas balvām.

 1. ?  Dalībniekiem:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Starta kārtība slalomā pa laivu klasēm (iespēju robežās).
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Lēnākās ekipāžas pienākums ir palaist garām ātrāko ekipāžu. ?’trākai ekipāžai lūdzam apdzīt lēnāko ekipāžu, pēc iespējas netraucējot. Būsim savstarpēji pieklājīgi, lai pašiem un citiem prieks braukt.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Lūdzam palīdzēt jebkurai avarējušai ekipāžai nokļūt krastā, ja avarējusī ekipāža izteikusi lūgumu pēc palīdzības (slalomā).

 1. ? Drošības pasākumi

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Par savu drošību distancē un ārpus tās, kā arī veselības apdrošināšanu dalībnieki atbild paši. Par bērnu līdz 18 gadu vecumam drošību atbild vecāki vai cita pilngadīgā persona, kas uzņēmusies atbildību.

 1. ? Dalībnieku uzmanībai

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Par kārtību nometnē atbild katrs klubs un katrs dalībnieks. Pirms aizbraukšanas kluba nometnes vietu uzrāda nometnes komandantam.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Katram klubam nodrošināt divus (vai vairāk) tiesnešus.


Iespējams, ka sacensību gaitā notiks izmaiņas. Izmaiņas tiks apspriestas klubu pārstāvju sanāksmē.

Veiksmīgus visiem startus, draudzīgu atmosfēru, labu ūdeni, ātras laivas un pašus labākos ūdenstūristus visapkārt.


Nometnes vieta


TK "PBO"
Vērtējums:

Komentāri:

Uzraksti savu komentāru un novērtē
Tavs vārds:
Kods:
Komentārs:
Tavs vērtējums:

Pēdējās izmaiņas

Pēdējais pievienotais

LČŪ sacensības
Pievienots: 2016.05.11.
Citi pievienotie

© PBO.LV 2009-2024 Izstrāde © 2009-2024