Pbo.lv

?«denstūrisma sacensības "Ogre - 2011"

Izmainīts: 2011.09.16. 05:33
Sacensību "Ogre - 2011"
NOLIKŪMS


1.? ? ? ? ? ? ? ?  Mērķi un uzdevumi

1.1. Popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvās atpūtas veidu, paplašināt aktīvo ūdenstūristu pulku Latvijā.
1.2. Celt ūdenstūristu tehnisko meistarību.
1.3. Noskaidrot labākās ekipāžas, komandas un klubus.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
2.? ? ? ? ? ? ? ?  Laiks un vieta

2.2. Sacensības notiek 2011.gada 24. un 25.septembrī Ogresupē pie ciemata "Lēdmane" (karte pielikumā).
2.3. Dalībnieku un līdzjutēju nometnes vieta atrodas pie Bekulīča, pļavā upes kreisajā krastā. (Braucot uz sacensību vietu, sekojietnorādēm).
2.4. Dalībnieku ierašanās sacensību vietā, sākot no 23.septembra pēcpusdienas.

3.? ? ? ? ? ? ? ?  Sacensību rīkotāji

3.1. Sacensības rīko ūdenstūristu klubs "?‘čēīķū" ("Bizoņi") kopāar SIA "SANO SERVISS", tūrisma aģentūru "Airisa&Co"?  un citiem atbalstītājiem.
3.2. Atbildīgas personas:
? ? ? ? ?  Sacensību koordinators -? V.Vereteņņikovs;
? ? ? ? ?  Galvenais tiesnesis - M.Šterna;
? ? ? ? ?  Distances priekšnieks - A.Čepizubovs;
? ? ? ? ?  Nometnes komandants - J.Karaulanovs;
? ? ? ? ?  Atbildīgais par drošību trasē - S.Čirkovs;
? ? ? ? ?  Mediķis - J.Brūveris;
? ? ? ? ?  Sekretāre - A.Ūrga.

4.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensību dalībnieki

4.1. Sacensībās piedalās jebkurš interesents, kurš apzinās savas spējas, varēšanu un izturību.
4.2. Bērni līdz 18 gadu vecumam drīkst piedalīties vecāku vai citas pilngadīgas personas uzraudzībā (pieteikuma norādot atbildīgo personu).
4.3. Sacensību organizatori patur tiesības nepielaist dalībnieku pie starta, ja uzskata, ka tā kvalifikācija vai inventārs, vai fiziskā forma (alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekme) nav piemēroti distancei.
4.4. Dalībnieks ar parakstu pieteikuma apliecina savu peldēt prasmi un uzņemas pilnu atbildību par savu drošību sacensības.
4.5. Sacensību dalībnieki sevi nodrošina ar sekojošo inventāru:
  • ?«dens sporta ķivere;
  • ?«dens sporta glābšanas veste;
  • Airis;
  • Laiva.

5.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Dalības maksa
? ? ? ?  4 LVL,- no katra dalībnieka, neatkarīgi no tā, cik laivu klasēs viņš startē. ? Jauniešiem no 14 -17 gadu vecumam?  dalības maksa - 2 LVL, bērniem līdz 13 gadu vecumam (ieskaitot) bez maksas.

6.? ? ? ? ? ? ? ?  Laivu klases:
6.1.? ? ? ? ?  K1v, K1s?  - vienvietīgs kajaks vai kanoe, smailītes vai kanoe airis
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  WWv, WWs?  -? vienvietīgi polimēru un PVC kajaki.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Sv - divvietīgās smailītes (karkasa)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Ev - piepūšamās smailītes
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Kv, Kj - divvietīgie katamarāni
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Pv, Pj,Pjun - divvietīgās piepūšamās laivas
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  PG - divvietīgie katamarāni, kanoe airi
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  R4v, R4s,R4jun - četrvietīgi piepūšami peldlīdzekļi ar grīdu
6.2. Laivu klašu skaits atkarīgs no dalībnieku skaita.

7.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensību programma:

24. septembris:
plkst. 9:00 - sacensību dalībnieku reģistrēšanās;
plkst. 09:30 - klubu pārstāvju sanāksme;
plkst. 09:45 - atklāšanas parāde;
plkst. 10:00 - starts nobraucienam;
plkst. 13:00 - starts slalomam;
plkst. 17.00 - sprints R4 un PG
plkst. 18:00 - tūrisma tehnikas sacensības;

Pēc sacensību 1.dienas programmas nobeigumā:
  • Mūzika un dejas.
  • Sarunas pie ugunskura par ūdens tūrisma sacensību vēsturi Ogres upē.

25. septembris:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
plkst. 9:00 - labu rītu nometnei;
plkst. 9:30 - pārstāvju sanāksme;
plkst. 09:45 - starts slalomam R4 un PG;
plkst. 12:00 - starts komandu braucieniem;
Apmēram 15:00 noslēguma parāde un apbalvošana.

8. ? ? ? ? ? ? ? Sacensību norise

8.1. Nobrauciens ~11km visam laivu klasēm (izņemot R4 un PG) ar orientēšanas elementiem (nobrauciena laikā saskaitīt izvietotas zīmes maršrutā, neizejot no laivas). R4 un PG brauc sprintu ~800 metri (pie nometnes). Transportu nodrošina organizators (viens mikroautobuss ar piekabi). Finišs pie nometnes;
8.2. Slalomu 24. septembrī veic visas laivu klases, izņemot PG un R4, kas slalomu veic 25.septembrī. Slaloma trase no 20 līdz 25 vārtiem.
8.3. Komandu sacensībām komanda tiek veidota no 5 cilvēkiem. Laivu klases: S, PG (nodrošina organizatori) un kajaks (nodrošina dalībnieki). Trasē tiek iekļauti glābšanas darbu elementi. Pirms starta notiks paraugdemonstrējums.
8.4. Tūrisma tehnikas sacensības ? noteikumi tiks? paziņoti sacensību dienā.

9.? ? ? ? ? ? ? ?  Tiesāšana, vērtēšana un apbalvošana

8.1. Sacensību vērtēšana atbilstoši LČ?« 2011. gada ? nolikumam.
8.2. Pirmo trīs vietu ieguvējus visās laivu klasēs apbalvo ar medaļu un diplomu.
8.3. Katram klubam jāpiesaka 2 tiesneši. Tiesnešiem tiek nodrošinātas pusdienas 24. un 25. Septembrī.
8.4. Protesti iesniedzami pēc LČŪ 2011. gada ? nolikumā atrunātās kārtības.

10.?  ? ? ? ? ? ? Dalībnieku uzmanībai

10.1. Par kārtību nometnē atbild katrs klubs un katrs dalībnieks. Nometnes vieta atstājama satīrīta un kārtīga. Pirms aizbraukšanas kluba nometnes vietu uzrāda nometnes komandantam.
10.2. Sacensību vietā dalībnieki nakšņo teltīs.
10.3. Malku ugunskuram (ierobežotā daudzumā) nodrošina organizatori.
10.4. Izmantojama tikai kopējā tualete.
10.5. Nometnē ugunskurus kurināt atļauts tikai noteiktās vietās.
10.6. Drošības noteikumi sacensību laikā pēc LČŪ 2011.gada nolikuma.
10.7. Lēnākās ekipāžas pienākums ir palaist garām ātrāko ekipāžu. ?’trākai ekipāžai lūdzam apdzīt lēnāko ekipāžu, pēc iespējas to netraucējot. Būsim savstarpēji pieklājīgi.

11.?  ? ? ? ? ? ? ? Atruna

Atkarībā no dalībnieku skaita vai nelabvēlīgiem laikaapstākļiem, sacensību rīkotāji patur tiesības veikt izmaiņas sacensību Nolikumāun programmā. Par izmaiņām sacensību dalībnieki tiks savlaicīgi informēti.

Sacensībās var tikt lietoti LČŪ numuri.

Kontaktpersona - sacensību koordinators? V.Vereteņņikovs 29451048, juht128@inbox.lv .Vērtējums:

Komentāri:

Uzraksti savu komentāru un novērtē
Tavs vārds:
Kods:
Komentārs:
Tavs vērtējums:

Pēdējās izmaiņas

Pēdējais pievienotais

LČŪ sacensības
Pievienots: 2016.05.11.
Citi pievienotie

Fotogalerija


© PBO.LV 2009-2023 Izstrāde © 2009-2023