Pbo.lv

LČŪ sacensības "Aiviekste 2012"

Izmainīts: 2015.07.05. 15:40
2012.g. Latvijas Čempionāta ?«denstūrismā4.posms
Aiviekstes sacensību
NOLIKŪMS


  1. Mērķi un uzdevumi

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvās atpūtas veidu, paplašināt aktīvo ūdenstūristu pulku Latvijā.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Celt ūdenstūristu tehnisko meistarību.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Noskaidrot labākās ekipāžas, komandas un klubus, kā arī atraktīvākos dalībniekus un aktīvākos atbalstītājus.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Lieliski atpūsties domu biedru pulkā.

  1. Laiks un vieta

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensības notiek 2012.gada 26. un 27.maijā Aiviekstes upē pie Spridzēnu HES
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Dalībnieku ierašanās sacensību vietā, sākot no 25.maija pēcpusdienas.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Dalībnieku un līdzjutēju nometnes vieta pie Spridzēnu HES, pļava Aiviekstes kreisajā krastā. (Braucot uz sacensību vietu, sekojiet norādēm)? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Klubu pārstāvju sanāksme 26.maijā plkst. 10.30
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Atklāšanas parāde plkst. 11.00
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensību sākums plkst. 11.30

  1. Sacensību rīkotāji

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensības rīko ūdenstūristu klubs "PBO"
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Galvenais tiesnesis - Modris Krauja
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Galvenā sekretāre - Guna Dzenīte
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Distances priekšnieks - Kaspars Lagzdiņš
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nometnes komandants - Kārlis Kozulāns
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Atbildīgais par drošību trasē - Arvīds Ozols
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Mediķis - Dace Cibule

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensību dalībnieki

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensībās piedalās jebkurš interesents, kurš apzinās savas spējas, varēšanu un izturību.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Bērni līdz 18 gadu vecumam drīkst piedalīties vecāku vai citas pilngadīgas personas uzraudzībā.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensību organizatori patur tiesības nepielaist dalībnieku pie starta, ja uzskata, ka tā kvalifikācija vai inventārs, vai fiziskā forma (virs 1 promiles) nav piemēroti distancei

  1. Dalības maksa: Ls 4 no katra dalībnieka, neatkarīgi no tā, cik laivu klasēs viņš startē. Bērniem līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) dalības maksa -1 LVL.

  1. Laivu klases starta kārtībā (iespēju robežās):

WW? "baltie ūdeņi" (dāmas un kungi)
? S? ? ? ? ? ? ?  divvietīgās smailītes (karkasa)
? E ? ? ? ? ? ? ? piepūšamās smailītes
? K? ? ? ? ?  ?  divvietīgie katamarāni (jauktās un vīri)
? P? ?  ? ? ? ? ? divvietīgās piepūšamās laivas (jauktās, vīri, juniori)
? PG?  ? ? ?  divvietīgie katamarāni (paralēlie), tautā saukti "Putras gurķi"
? R4? ? ? ? ?  četrvietīgie piepūšamie peldlīdzekļi, tautā saukti - "Rafti" (dāmas, kungi, juniori)

  1. Sacensību norise, plānotie pasākumi:

26.maijā

1. slaloms;
2. nobrauciens.

Pēc čempionāta sacensību 1.dienas programmas nobeiguma:

1. Stafete bērniem

2. Jautrības stafete.

3. Atpūtas vakars: dejas (arī līnijdeju stunda ar Gunu un Indru), "ūdenstūristu stāsti", "ugunskurēšana"u.t.t.

27.maijā:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Labrīts nometnei 10.00
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  10.30 pārstāvju sanāksme;
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  11.00 starts komandu braucieniem,
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  pēc komandu braucieniem - stafete "Pļaviņu kauss".

Apmēram 16.00 noslēguma parāde un apbalvošana, pēc tam došanās mājup.


? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Visiem dalībniekiem lūdzam ievērot starta kārtību.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Komandu sacensībām komanda tiek veidota no K, P un WW laivām. Komandā jāpiedalās gan dāmām, gan kungiem.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Stafetē "Pļaviņu kauss" piedalās 4 līdz 9 dalībnieki (dāmas un kungi), stafetē startē ar WW, K vai PG, P un R4 laivām.

  1. Vērtēšana un apbalvošana

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sacensību vērtēšana atbilstoši LČ?« nolikumam.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Pirmo 3 vietu ieguvējus visās laivu klasēs apbalvo ar medaļu, diplomu, piemiņas balvām.

  1. ?  Dalībniekiem:

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Starta kārtība slalomā pa laivu klasēm (iespējurobežās).
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Lēnākās ekipāžas pienākums ir palaist garām ātrāko ekipāžu. ?’trākai ekipāžai lūdzam apdzīt lēnāko ekipāžu, pēc iespējas netraucējot. Būsim savstarpēji pieklājīgi, lai pašiem un citiem prieks braukt.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Lūdzam palīdzēt jebkurai avarējušai ekipāžai nokļūt krastā, ja avarējusī ekipāža izteikusi lūgumu pēc palīdzības (slalomā).

  1. ? Drošības pasākumi

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Par savu drošību distancē un ārpus tās, kā arī veselības apdrošināšanu dalībnieki atbild paši. Par bērnu līdz 18 gadu vecumam drošību atbild vecāki vai cita pilngadīgā persona, kas uzņēmusies atbildību.

  1. ? Dalībnieku uzmanībai
Par kārtību nometnē atbild katrs klubs un katrs dalībnieks. Pirms aizbraukšanas kluba nometnes vietu uzrāda nometnes komandantam.
Katram klubam nodrošināt divus (vai vairāk) tiesnešus.
Iespējams, ka sacensību gaitā notiks izmaiņas. Izmaiņas tiks apspriestas klubu pārstāvju sanāksmē.
Veiksmīgus visiem startus, draudzīgu atmosfēru, labu ūdeni, ātras laivas un pašus labākos ūdenstūristus visapkārt.

TK "PBO"
Vērtējums:

Komentāri:

Uzraksti savu komentāru un novērtē
Tavs vārds:
Kods:
Komentārs:
Tavs vērtējums:

Pēdējās izmaiņas

Pēdējais pievienotais

LČŪ sacensības
Pievienots: 2016.05.11.
Citi pievienotie

Fotogalerija


© PBO.LV 2009-2024 Izstrāde © 2009-2024