Pbo.lv

LČŪ sacensības "Misa 2014"

Izmainīts: 2015.07.05. 15:40
2014.g. Latvijas Čempionāta ?«denstūrismā posms
Aiviekstes, kas notiks MIS?’, sacensību

NOLIKŪMS
1. Mērķi un uzdevumi
Popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvās atpūtas veidu, paplašināt aktīvo ūdenstūristu pulku Latvijā.
Noskaidrot labākās ekipāžas, komandas un klubus, kā arī atraktīvākos dalībniekus un aktīvākos atbalstītājus.
Lieliski atpūsties domubiedru pulkā.

2. Laiks un vieta
Sacensības notiek 2014.gada 24. un 25.maijā Baldones novadā, Misas upē pie Dzelzāmura, "Brīvzemniekos" (pie vecajām dzirnavām).
Dalībnieku ierašanās sacensību vietā, sākot no 23.maija pēcpusdienas.

Dalībnieku un līdzjutēju nometnes vieta 2 km no Dzelzāmura, pie vecajām dzirnavām, pļava Misas labajā krastā. (braucot uz sacensību vietu, sekojiet norādēm).

Klubu pārstāvju sanāksme 24.maijā plkst. 10.30
Atklāšanas parāde plkst.11.30
Sacensību sākums plkst. 12.00

3. Sacensību rīkotāji

Sacensības rīko ūdenstūristu klubs "PBO"

Galvenais tiesnesis - Modris Krauja
Galvenā sekretāre - Inta Krauja
Nometnes komandants - Ūģis Stelps,  Valdis Paškevičs
Distances priekšnieks - Santa Krauja, Matīss Krauja
Atbildīgais par drošību - Juta Murziņa, Aleksis Štucers
Mediķis - Dace Cibule

Sacensību dalībnieki:
Sacensībās piedalās jebkurš interesents, kurš apzinās savas spējas, varēšanu un izturību.
Bērni līdz 18 gadu vecumam drīkst piedalīties vecāku vai citas pilngadīgas personas uzraudzībā.
Sacensību organizatori patur tiesības nepielaist dalībnieku pie starta, ja uzskata, ka tā kvalifikācija vai inventārs, vai fiziskā forma (virs 1 promiles) nav piemēroti distancei

4. Dalības maksa:
EŪR 5 no katra dalībnieka, neatkarīgi no tā, cik laivu klasēs viņš startē. Junioriem - bērniem līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) dalības maksa - 1,5 EŪR.

4.1. Maksa par apmešanās vietu -
1 EŪR no katra pilngadīgā dalībnieka un līdzjutēja (no 18 gadu vecuma ieskaitot).

5. Laivu klases starta kārtībā (iespēju robežās):

1. WW t.s. "baltie ūdeņi" (dāmas, kungi, juniori)
2. S divvietīgās smailītes (karkasa)
3. E piepūšamās smailītes
4. K divvietīgie katamarāni (jauktās un vīri)
5. P divvietīgās piepūšamās laivas (jauktās, vīri, juniori)
6. PG divvietīgie katamarāni (paralēlie), tautā saukti "Putras gurķi"
7. R4 četrvietīgie piepūšamie peldlīdzekļi, tautā saukti-"Rafti" (dāmas, kungi)

6. Sacensību norise, plānotie pasākumi:

24.maijā
1. slaloms;
2. nobrauciens.
Pēc čempionāta sacensību 1.dienas programmas nobeiguma:
1. Stafete bērniem
2. Jautrības stafete.
3. Atpūtas vakars: dejas (arī pasaules deju stunda), "ūdenstūristu stāsti", "ugunskurēšana" u.t.t.
Būs projektors, tādēļ katrs, kas vēlas padalīties ar saviem piedzīvojumiem uz ūdens, mīļi aicināt ņemt līdzi savu piedzīvojumu ierakstus datu nesējos.


25.maijā:
Labrīts nometnei 10.00
10.30 pārstāvju sanāksme;
11.00 starts komandu braucieniem,
pēc komandu braucieniem - stafete "Baldones kauss".

Apmēram 16.00 noslēguma parāde un apbalvošana, pēc tam došanās mājup.

Visiem dalībniekiem lūdzam ievērot starta kārtību.
Komandu sacensībām komanda tiek veidota no K, P un WW laivām.
Komandā jāpiedalās gan dāmām, gan kungiem.
Stafetē "Baldones kauss" piedalās 4 līdz 9 dalībnieki (dāmas un kungi), stafetē startē ar WW, K (vai PG), P un R4 laivām.

7. Vērtēšana un apbalvošana
Sacensību vērtēšana atbilstoši LČ?« nolikumam.
Pirmo 3 vietu ieguvējus visās laivu klasēs apbalvo ar diplomu, piemiņas balvām.

8. Dalībniekiem:
Starta kārtība slalomā pa laivu klasēm.
Lēnākās ekipāžas pienākums ir palaist garām ātrāko ekipāžu. ?’trākai ekipāžai lūdzam apdzīt lēnāko ekipāžu, pēc iespējas netraucējot. Būsim savstarpēji pieklājīgi, lai pašiem un citiem prieks braukt.
Lūdzam palīdzēt jebkurai avarējušai ekipāžai nokļūt krastā, ja avarējusī ekipāža izteikusi lūgumu pēc palīdzības (slalomā).

9. Drošības pasākumi
Par savu drošību distancē un ārpus tās, kā arī veselības apdrošināšanu dalībnieki atbild paši. Par bērnu līdz 18 gadu vecumam drošību atbild vecāki vai cita pilngadīgā persona, kas uzņēmusies atbildību.

10. Dalībnieku uzmanībai
Par kārtību nometnē atbild katrs klubs un katrs dalībnieks. Pirms aizbraukšanas kluba nometnes vietu uzrāda nometnes komandantam.
Katram klubam nodrošināt četrus (vai vairāk) tiesnešus.
Iespējams, ka sacensību norisē notiks izmaiņas. Izmaiņas tiks apspriestas klubu pārstāvju sanāksmē.

Veiksmīgus visiem startus, draudzīgu atmosfēru, labu ūdeni, ātras laivas un pašus labākos ūdenstūristus visapkārt!


TK "PBO"

Vērtējums:

Komentāri:

Uzraksti savu komentāru un novērtē
Tavs vārds:
Kods:
Komentārs:
Tavs vērtējums:

Pēdējās izmaiņas

Pēdējais pievienotais

LČŪ sacensības
Pievienots: 2016.05.11.
Citi pievienotie

Fotogalerija

Bilde no albūma: Cillertāle 2009
Alpu panorāma
Pāriet uz fotogaleriju

© PBO.LV 2009-2024 Izstrāde © 2009-2024