Pbo.lv

LČŪ sacensības

Izmainīts: 2016.05.13. 19:11
2016.gada Latvijas Čempionāta Ūdenstūrismā posms “Malta 2016”
NOLIKUMS
 
 
  1. Mērķi un uzdevumi
Popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvās atpūtas veidu, paplašināt aktīvo ūdenstūristu pulku Latvijā.
Noskaidrot labākās ekipāžas, komandas un klubus.
Lieliski atpūsties domubiedru pulkā.
Izbaudīt Latgales viesmīlību un skaisto dabu.
 
  1. Laiks un vieta
 
Sacensības notiek 2015.gada 4. un 5.jūnijā Viļānu novadā, Maltas upē pie Viļāniem, apdzīvota vieta Podļizovka.
Dalībnieku ierašanās sacensību vietā,sākot no 3.jūnija.
 
Dalībnieku un līdzjutēju nometnes vieta 2 km no Viļānu tilta, pļava Maltas labajā  krastā, pie ceļa Viļāni - Malta. (Braucot uz sacensību vietu, sekojiet norādēm). Attālums no Rīgas 215-230 km atkarībā no izvēlētā ceļa.
Bez auto var nokļūt ar vilcienu Rīga – Zilupe (9:52 no Rīgas, Viļānos 12:59 un 17.00 no Rīgas, Viļānos 20:06. Var izmantot autobusu satiksmi Rēzeknes virzienā.
            
        Klubu pārstāvju sanāksme 4. jūnijā plkst. 11:00
       Atklāšanas parāde plkst.11:30
       Sacensību sākums plkst. 12:30
 
  1. Sacensību rīkotāji
 
Sacensības rīko tūristu klubs „PBO”
Galvenais tiesnesis – Modris Krauja
Distances priekšnieks – Matīss Krauja
Nometnes komandants - Uģis Stelps, Valdis Paškevičs
Galvenā sekretāre – Inta Krauja
Atbildīgais par drošību trasē – Aleksis Štucers
Mediķis - Dace Cibule
 
 
           Sacensību dalībnieki
 
Sacensībās piedalās jebkurš interesents, kurš apzinās savas spējas, varēšanu un izturību.
Bērni līdz 18 gadu vecumam drīkst piedalīties vecāku vai citas pilngadīgas personas uzraudzībā.
Sacensību organizatori patur tiesības nepielaist dalībnieku pie starta, ja uzskata, ka tā kvalifikācija vai inventārs, vai fiziskā forma (virs 1 promiles) nav piemēroti distancei.
 
  1. Dalības maksa: EUR 7 no katra dalībnieka, neatkarīgi no tā, cik laivu klasēs viņš startē. Bērniem līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot) dalības maksa - 1.5 EUR.
 
  1. Laivu klases starta kārtībā slalomā (iespēju robežās):
1)     WW       vienvietīgi polimēru un PVC  (dāmas un kungi)
2)     S            divvietīgā smailīte - ne īsāka kā 4.5m, ne šaurāka kā 0.75 m
3)     So          smailītes
4)     K            divvietīgie katamarāni (jauktās un vīri)
5)     P            divvietīgās piepūšamās laivas (jauktās,vīri, juniori)
6)     PG         divvietīgie katamarāni (paralēlie), tautā saukti „Putras gurķi”
7)     R4          četrvietīgie piepūšamie peldlīdzekļi ar grīdu -„Rafti” (dāmas, kungi, juniori)
 
  1. Sacensību norise, plānotie pasākumi:
 
4.jūnijā
 
Plkst.12:30 starts:
1.     nobrauciens (visiem, izņemot PG un R4) vai sprints (PGun R4)
2.     slaloms 14:30

 
Pēc sacensību 1.dienas programmas nobeiguma:
 
1. Stafete bērniem
2. Maltasbols
3. Atpūtas vakars: dejas, deju karaoke, „ūdenstūristu stāsti”,„ugunskurēšana” u.t.t
 
5.jūnijā:
           
             Labrīts nometnei plkst.10:00
           
1. Plkst. 10:30 pārstāvju sanāksme.
2. Plkst.  11:00 starts komandu sacensībām ar glābšanas tehnikas u.c. elementiem.
3.  Plkst. 15: 00 noslēguma parāde un apbalvošana,pēc tam došanās mājup.
 
Visiem dalībniekiem lūdzam ievērot starta kārtību.
Komandu sacensībām komanda tiek veidota no K, P un WW laivām. Komandā jāpiedalās gan dāmām, gan kungiem.
           

  1. Vērtēšana un apbalvošana
 

Sacensību vērtēšana atbilstoši LČŪ nolikumam
   Pirmo 3 vietu ieguvējus visās laivu klasēs apbalvo ar piemiņas medaļu, diplomu, balvām.
 
  1.   Dalībniekiem:
 
Starta kārtība slalomā pa laivu klasēm (iespēju robežās).
Lēnākās ekipāžas pienākums ir palaist garām ātrāko ekipāžu.Ātrākai ekipāžai lūdzam apdzīt lēnāko ekipāžu, pēc iespējas netraucējot. Būsim savstarpēji pieklājīgi, lai pašiem un citiem prieks braukt.
Lūdzam palīdzēt jebkurai avarējušai ekipāžai nokļūt krastā, ja avarējusī ekipāža izteikusi lūgumu pēc palīdzības (slalomā).
 
  1.  Drošības pasākumi
 
           Par savu drošību distancē un ārpus tās, kā arī veselības apdrošināšanu dalībnieki atbild paši. Par bērnu līdz 18 gadu vecumam drošību atbild vecāki vai cita pilngadīgā persona, kas uzņēmusies atbildību.
 
  1.  Dalībnieku uzmanībai
Par kārtību nometnē atbild katrs klubs un katrs dalībnieks. Pirms aizbraukšanas kluba nometnes vietu uzrāda nometnes komandantam.
Lūgums katram klubam nodrošināt četrus (vai vairāk) tiesnešus.
Iespējams, ka sacensību gaitā notiks izmaiņas. Izmaiņas tiks apspriestas klubu pārstāvju sanāksmē.
Veiksmīgus visiem startus, draudzīgu atmosfēru, labu ūdeni, ātras laivas un pašus labākos ūdenstūristus visapkārt.
 
TK „PBO”
Vērtējums:

Komentāri:

Uzraksti savu komentāru un novērtē
Tavs vārds:
Kods:
Komentārs:
Tavs vērtējums:

Pēdējās izmaiņas

Pēdējais pievienotais

LČŪ sacensības
Pievienots: 2016.05.11.
Citi pievienotie

Fotogalerija


© PBO.LV 2009-2024 Izstrāde © 2009-2024