Pbo.lv

Laika un ūdens ziņas

Izmainīts: 2011.03.10. 16:10
Ceļojot ir svarīgi zināt kāds ir sagaidāmais laiks. Ja ir vēlēšanās braukt pa upi, ļoti būtiska informācija ir ūdens līmenis upēs.
Šādas informācijas pamatavots Latvijā ir Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Laika ziņas un prognozes Latvijai skatāmas šeit:http://www.meteo.lv/public/faktiskais_laiks.html

Meteroloģiskā radara informācijas animācija (lidosta Rīga): http://www.meteo.lv/public/28641.html

EŪMETSAT attēli: http://www.meteo.lv/public/28511.html

?«dens ziņas prognozes Latvijas upēs šeit: http://www.meteo.lv/public/udens_temp.html

?«denstūrisma lapā ūdens prognozi var skatīt šadi.


© PBO.LV 2009-2022 Izstrāde © 2009-2022