Pbo.lv

LČŪ sacensības "Dīvaja - 2010"

Izmainīts: 2011.01.20. 09:06
?«DENST?«RISMA TEHNIKAS SACENS??BŪ
?ˆ?D??VAJA - 2010" NOLIKŪMS.

  1. Mērķis un uzdevums.
1.1.? ? ? ? ? ? ? ?  Popularizēt ūdenstūrismu kā aktīvas atpūtas un sporta veidu.
1.2.? ? ? ? ? ? ? ?  Celt ūdenstūristu tehnisko meistarību.
1.3.? ? ? ? ? ? ? ?  Noskaidrot labākās ūdenstūrisma ekipāžas, aktīvākos ūdenstūristus un ūdenstūrisma atbalstītājus.

2. Laiks un vieta.

2.1.? ? ? ? ? ? ? ?  Sacensības notiek Skrīveros - Dīvajā, Braslas un Maizītes satekā?  2010.gada 27.-28.martā
2.2.? ? ? ? ? ? ? ?  Dalībnieku ierašanās sacensību vietā 27.martā līdz plkst.10.00.
2.3.? ? ? ? ? ? ? ?  Dalībnieku nometnes vieta starp šoseju un Dīvaju.
2.4.? ? ? ? ? ? ? ?  Klubu pārstāvju sanāksme un dalībnieku reģistrācija plkst.10.30.
2.5.? ? ? ? ? ? ? ?  Sacensību posma atklāšanas parāde plkst. 11.00.
2.6.? ? ? ? ? ? ? ?  Starts plkst. 11.30.

3. Sacensības rīko:?  Olaines ūdenstūristi ?ˆ?Olaines pulciņš" kopā ar?  aktīvākajiem republikas ūdenstūristiem, Olaines novada Sporta centru, Skrīveru novada domi, SIA ?ˆ?Denvers Baltika".

4.Dalībnieki.

4.1.? ? ? ? ? ? ? ?  Sacensībās var piedalīties visi interesenti.
4.2.? ? ? ? ? ? ? ?  Sacensības notiek šādās laivu klasēs:
Kv, Kj - divvietīgie katamarāni,
Pv, Pj -?  piepūšamās laivas,
Sv, Sj - divvietīgās karkasa smailītes,
PG -divvietīgi katamarani, kanoe airi
Pjun - piepūšamas laivas, juniori līdz 14 gadiem (ieskaitot)
K1v, K1s
WWv, WWs
R4 -4--vietīgi piepūšami peldlīdzekļi
4.3.? ? ? ? ? ? ? ?  Dalības maksa Ls 3.- no katra dalībnieka, dalibniekiem līdz 14 gadiem Ls 1,-

5.Programma.

5.1.? ? ? ? ? ? ? ?  Nobrauciens (sprints) no parastās starta vietas līdz pirmajam kājnieku tiltiņam pār Dīvaju.
5.2.? ? ? ? ? ? ? ?  Slaloms pretī dalībnieku nometnei.
5.3.? ? ? ? ? ? ? ?  Braucienu skaits atkarībā no laika apstākļiem un dalībnieku skaita.
5.4.? ? ? ? ? ? ? ?  Komandas brauciens: - komanda tiek veidota no viena kluba 2 ekipāžām (katamarāns un piepūšama laiva)
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  - komandā jābūt abu dzimumu pārstāvjiem

6. Vērtēšana un apbalvošana.

6.1.? ? ? ? ? ? ? ?  Ieskaita labāko rezultātu atsevišķi katrā laivu klasē .
6.2.? ? ? ? ? ? ? ?  Pirmo 3 vietu ieguvējus Kv, Kj, Pv, Pj,?  Sv, Sj laivu klasēs apbalvo ar diplomu un piemiņas balvu, pārējās laivu klasēs pirmo (C1, WW un R4) trīs vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem.

7. Pieteikumi.

7.1.? ? ? ? ? ? ? ?  Pieteikumus iesniedz sacensību vietā klubu pārstāvji un individuālie dalībnieki, aizpildot iesnieguma formu.
7.2.? ? ? ? ? ? ? ?  Klubi izvirza 3 tiesnešus no katra kluba.
7.3.? ? ? ? ? ? ? ?  Individuālie dalībnieki izvirza 1 tiesnesi no katrām 3 ekipāžām.
7.4.? ? ? ? ? ? ? ?  Katram dalībniekam pilnībā jāuzņemas atbildība par savu drošību un kārtību nometnē un trasē, par ko pieteikumos jābūt visu dalībnieku parakstiem.

8. Dalībnieku uzņemšana.

8.1.? ? ? ? ? ? ? ?  Sacensību vietā dalībnieki nakšņo teltīs.
8.2.? ? ? ? ? ? ? ?  Ar sacensību un sadzīves inventāru dalībnieki netiek nodrošināti.
8.3.? ? ? ? ? ? ? ?  Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz komandējošā oganizācija vai individuāli katrs dalībnieks.
8.4.? ? ? ? ? ? ? ?  ? Kaskas un vestes visiem dalībniekiem trasē ir obligātas. Pretējā gadījumā pie starta ekipāžas netiks pielaistas.

Sīkāka informācija un vēlams iepriekšēji pieteikumi pa telefoniem:
29175264 - Boriss,

mājas lapā www.udensturisms.lv
Atvainojamies, ja sacensību laikā radīsies kādas neērtības. Kopīgiem spēkiem centīsimies tās novērst. Ļoti ceram uz dalībnieku izpratni un atsaucību.


VEIKSM??GŪS STARTŪS ŪN LABŪ ATP?«TŪ!?ˆ?Olaines pulciņš"

Sacensību rezultāti skatāmi šeit:
D?vajas sacens?bu rezult?ti 2010 (0.13 Mb)
Vērtējums:

Komentāri:

Uzraksti savu komentāru un novērtē
Tavs vārds:
Kods:
Komentārs:
Tavs vērtējums:

Pēdējās izmaiņas

Pēdējais pievienotais

LČŪ sacensības
Pievienots: 2016.05.11.
Citi pievienotie

Fotogalerija


© PBO.LV 2009-2024 Izstrāde © 2009-2024