Pbo.lv

LČ?« sacensības "Ciecere 2010"

Izmainīts: 2011.01.20. 09:05
NOLIKŪMS

LATVIJAS ?«DENST?«RISMA ČEMPION?’TA POSMAM?  ? 
" CIECERE - 2010 "


1.Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2010.gada 17.-19.septembrī?  Cieceres upē, Saldus novadā pie Pakuļu HES aizsprosta.

2.Mērķis un uzdevumi.
Noskaidrot posma labākās komandas un uzvarētājus katrā laivu klasē , saskaņā ar Latvijas ūdenstūrisma?  čempionāta Nolikumu

3.Dalībnieki.
Sacensībās var piedalīties jebkurš interesents, kurš piekrīt "Ciecere 2010" Nolikumam un ir nokārtojis visas prasītās formalitātes. Dalībnieks līdz 18 gadu vecumam drīkst piedalīties, uzrādot vecāku atļauju vai esot klāt atbildīgai personai, kura jānorāda pieteikumā. Dalībnieks ar parakstu pieteikumā apliecina savu peldētprasmi un uzņemas pilnu atbildību par savu drošību sacensībās. Dalības maksa ir Ls 4.00?  no katra dalībnieka.? ?  ? 

4.Sacensību vadība.
Sacensības organizē sabiedrība Liepājas Tūristu klubs.
Galvenais tiesnesis -? ?  Aivars Gabaliņš.
Galvenā sekretāre? ?  -? ? ?  Inita Niedola.
Distanču priekšnieks - Egils Pelns.
Sakaru priekšnieks?  - Juris Aivars Šterns.
Atbildīgā par rezultātu apstrādi 1000 punktu sistēmā - Zanda Ūrga

5.Sacensību programma.

17.09. -?  dalībnieku ierašanās, nometnes iekārtošana;

18.09 -? ? ?  pieteikumu iesniegšana līdz plkst. 10.00;
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  plkst. 10.30 - pārstāvju sanāksme;
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  plkst. 11.00 - atklāšanas parāde un sacensību sākums;

STARTA K?’RT??BA :
SLALOMA DISTANC?—
I?  plūsma - K1; WW; S
II plūsma - K; P

? ?’TRŪMA NOBRAŪCIEN?’ -?  brīvais starts līdz plkst.17.00

? ?  plkst.14.00 - starts bērniem tūrisma tehnikas distancē,

19.09 -? ? ?  plkst. 9.30 - pārstāvju un tiesnešu sanāksme, izloze komandu starta kārtībai
komandu sacensībām;
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  plkst. 10.30 - starts R 4 , PG? ?  un komandām;
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  plkst. 16.00 - noslēguma parāde un apbalvošana.

6.Sacensību norise un laivu klases.

Sacensībās tiek noskaidroti uzvarētāji individuālā?  vērtējumā atsevišķās laivu klasēs ūdenstūrisma tehnikā un komandu cīņā.
Individuālās sacensības sastāv no diviem braucieniem slaloma distancē un viena starta nobraucienā , izņemot R-4 un PG laivu klases , kurām ir tikai divi braucieni slalomā .
Individuālās sacensības notiek:
K 1 - 1 - kajaki un kanoe (dāmas un kungi)
WW - vienvietīgi polimēru un PVC kajaki?  (dāmas un kungi)
S - divvietīgās smailītes , ne īsākā kā 4,5 m , ne šaurāka kā 0,75 m?  (jauktās un vīri)
K - divvietīgie katamarāni, smaiļu airi?  (jauktās un vīri)
P - divvietīgas piepūšamās laivas (jauktās, vīri,)
PG- divvietīgie katamarāni (paralēlie), kanoe airi;?  tautā saukti "Putras gurķi"
R4 - četrvietīgie piepūšamie peldlīdzekļi ar grīdu ,
tautā saukti-"Rafti" (dāmas, kungi)

Komandu sacensībās viens starts slaloma distancē ar laika vārtiem?  un papildus elementiem tūrisma tehnikā.
Komandas sastāvā ir?  viena katamarāna un divu?  piepūšamo laivu ekipāžas ( 1 K + 2 P ) , no kurām vismaz viena ir jauktā.

7.Tiesāšana un vērtēšana.

Ūzvarētāji nobraucienā tiek noskaidroti pēc mazāk pavadītā laika distancē, slalomā uzvarētāji tiek noskaidroti pēc divu braucienu labākā rezultāta. Rezultātus skaita saskaņā ar LČ?« -2010 NOLIKŪMŪ pēc 1000 punktu sistēmas. Vienādu rezultātu gadījumā uzvar ekipāža, kura ieguvusi augstāku vietu slalomā.
Laika vārtu veikšanas laiks komandām - 15 sekundes. ? 
Protesti?  iesniedzami ne vēlāk kā stundu pēc ekipāžas finiša, iemaksājot?  drošības naudu?  Ls 20,- (divdesmit lati ) , kura protesta noraidīšanas gadījumā netiek atdota. Protestus ir tiesīgs iesniegt vienīgi komandas pārstāvis. ? 

8.Apbalvošana.
Pirmo vietu ieguvēji individuālā vērtējumā katrā laivu klasē tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem, 2.un 3.vietu ieguvēji - ar?  diplomiem. Komandu sacensību uzvarētāji tiek apbalvoti ar ceļojošo kausu, medaļām?  un diplomiem , 2. un 3. vietu ieguvēji - ar?  diplomiem. Ūzvarētāji bērnu sacensībās tūrisma tehnikā tiek apbalvoti ar diplomiem un?  pārsteiguma balvām.

9.Inventārs un aprīkojums.
Visam inventāram un laivām ir jābūt saskaņā ar Latvijas ?«denstūrisma Asociācijas apstiprinātajiem Latvijas ūdenstūrisma?  čempionāta sacensību noteikumiem

10.Dalībnieku pieteikšanās un uzņemšana.

Iepriekšēja pieteikšanās pa?  e-pastu: initaniedola @inbox.lv ( pieteikumu paraugus skatīt pielikumā ) līdz 17.septembra plkst.12.00 .

Sacensību vietā pieteikumi individuālam startam tiks pieņemti 18.septembrī līdz plkst. 10.00., komandām -?  19.septembrī līdz plkst.9.00.

Komandu / klubu?  vai kādas citas apvienības?  pārstāvji sekretariātam iesniedz :

1.? ?  ? dalībnieku sarakstu?  ar parakstiem?  kā apliecinājumu tam, ka?  dalībnieki ir iepazinušies ar sacensību "Ciecere 2010" NOLIKŪMŪ?  un uzņemas pilnu atbildību par savu drošību sacensībās ? 
2.? ?  ? Dalībnieku sarakstu individuālam startam
3.? ?  ? Dalībnieku sarakstu komandu startam

Komandām no katriem 4 dalībniekiem obligāti jāizdala viens tiesnesis darbam tiesnešu kolēģijā.

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija vai pats dalībnieks.
Nometnes iekārtošanas ķīlas nauda - Ls 5,0 .

Orgkomiteja

Kontaktālruņi:? ?  63426403 vai 26540539.

P.S. Sakarā ar dalībnieku skaita izmaiņām vai nelabvēlīgiem laika apstākļiem, orgkomiteja ir tiesīga mainīt sacensību norises kārtību.

Vērtējums:

Komentāri:

Grey (viesis), pievienots: 2010.09.22. 15:56, ip:77.38.176.14
У Бизонов на Ciecere пропали вёсла.

Два канойных весла, TNP, из CAMPO, подержанные, с распродажи.

Желтое и красное. На обоих были наклейки с ценниками и Сampo-вская маркировка, черный пластик на обоих шафтах покорябан, лопасти слегка погнуты.

Пропали в субботу, в процессе возвращения с прогона.
Uzraksti savu komentāru un novērtē
Tavs vārds:
Kods:
Komentārs:
Tavs vērtējums:

Pēdējās izmaiņas

Pēdējais pievienotais

LČŪ sacensības
Pievienots: 2016.05.11.
Citi pievienotie

Fotogalerija


© PBO.LV 2009-2023 Izstrāde © 2009-2023