Pbo.lv

?«denstūrisma sacensības "Amata 46"

Izmainīts: 2011.01.20. 09:06
LATVIJAS 2010. GADA KAŪSA IZC????AS ?«DENST?«RISM?’
? ?«DENST?«RISMA SACENS??BŪ ?ˆ?AMATA 46"

NOLIKŪMS

 1. Sacensību mērķis un uzdevumi.
1.1.?  Popularizēt ūdenstūrismu kā atpūtas un sporta veidu.
1.2.?  Celt ūdenstūristu tehnisko meistarību
1.3.?  Noskaidrot labākās ūdenstūristu ekipāžas, komandas un klubus.
1.4.?  Piesaistīt jaunus dalībniekus ūdenstūrismam.
1.5.?  Noskaidrot un piesaistīt sponsorus un atbalstītājus ūdenstūrismam, kā aktīvas atpūtas veidam.
1.6.?  Atjaunot un paplašināt Amatas, kā Latvijas ūdenstūrisma ?ˆ?MEKAS" popularitāti.

 1. Laiks un vieta.
Sacensības notiek Amatas upē šā gada 10.-11.aprīlī posmā no Zvārtes ieža līdz Līgatnes tiltam. Bāzes nometne pie Zvārtes ieža. Dalībnieku nometnes vietas tiks norādītas. Tās tiks apgādātas ar pastāvīgu elektrības (220V) pieslēgumu.

 1. Sacensību organizatori, vadība un atbalstītāji.
Sacensības organizē tūristu klubs ?ˆ?BEBRI".
Sacensības vada orgkomiteja:
-? ? ? ? ? ? ? Galvenais tiesnesis - Jānis Olders
-? ? ? ? ? ? ? Galvenā sekretāre - Guna Dzenīte
-? ? ? ? ? ? ? Distances priekšnieks - Viesturs Bebris
-? ? ? ? ? ? ? Nometnes komendants - Ūldis Šņore
-? ? ? ? ? ? ? Tehniskais pārvaldnieks - Ūldis Dimbiers
-? ? ? ? ? ? ? Medicīna - Dzintra Grundule, ?—riks Didriksons

 1. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās var piedalīties jebkurš interesents, kurš apzinās savas spējas patstāvīgi veikt distanci un sasniedzis 12 gadu vecumu.
Dalībniekiem līdz 18 gadu vecumam jāuzrāda vecāku atļauja piedalīties sacensībās, vai jābūt atbildīgai personai sacensībās.

 1. Laivu klases.
Sacensības notiek sekojošās laivu klasēs:
-? ? ? ? ? ? ? Kv, Kj- divvietīgie katamarāni
-? ? ? ? ? ? ? Sv, Sj - divvietīgās smailītes
-? ? ? ? ? ? ? PMv, PMs - divvietīgās piepūšamās PVC laivas
-? ? ? ? ? ? ? K1s, K1v - kanoe laivas
-? ? ? ? ? ? ? WWv, WWs - vienvietīgie polimēru un PVC kajaki
-? ? ? ? ? ? ? R4- četrvietīgie piepūšamie peldlīdzekļi
-? ? ? ? ? ? ? PG -divvietīgie katamarāni (kanoe airi)
-? ? ? ? ? ? ? Pjun -piepūšamās laivas, juniori līdz 14.g. vecumam
-? ? ? ? ? ? ? Komandas - komandā piedalās divas ekipāžas (K un P), no kurām vismaz vienai jābūt jauktajai.

 1. Dalības maksa.
Dalības maksa - 5 (pieci)LVL no dalībnieka, neatkarīgi no tā, cik ekipāžās viņi piedalās.
? ? ? ?  -?  2 (divi) LVL bērniem līdz 14.g. 1. Nometne.
7.1.?  Bāzes nometnes atrodas pie Zvārtes ieža. Ierašanās nometnē 9.aprīlī no plkst.16:00. Telšu vietas dalībniekiem norādīs nometnes komendants.
7.2.?  Nometnē ugunskurus kurināt atļauts tikai noteiktās vietās.
7.3.?  Izmantojama tikai kopējā tualete.
7.4.?  Nometnes vieta tiks apgādāta ar pastāvīgu elektropadevi (220V). Vēlams ņemt līdzi pagarinātājus un apgaismes ķermeņus.
7.5.?  Katrs klubs atbild par kārtību nometnē un ierodoties tajā iemaksā nometnes komendantam 10 (desmit) LVL depozītu, ko saņem atpakaļ nododot savu apmešanās vietu priekšzīmīgā kārtībā.
7.6.?  Nometnē atrodas zona diskotēkai, zona kino un foto demonstrēšanai, kā arī informācijas centrs un iespējams bufete.

 1. Sacensību programma.
8.1.?  Sacensības notiek divās disciplīnās:
1.d. - Slaloms pie Zvārtes ieža
2.d. - Sprints no Zvārtes ieža līdz Līgatnes tiltam - 2,3km
8.2.?  Starts slalomam 10.aprīlī plkst.11.
Sprinta starta laiks tiks izziņots vēlāk.

 1. Inventārs.
9.1.?  Dalībnieki nodrošina sevi ar laivām un glābšanas ekipējumu.
9.2.?  S klases laivām obligāti jābūt nodrošinātām ar papildus celtspēju.
9.3.?  Visas disciplīnas dalībniekiem obligātas glābšanas vestes un ķiveres.
9.4.?  Visiem peldlīdzekļiem jābūt nodrošinātiem ar virvi abos braucam līdzekļa galos.
9.5.?  Ekipāžas, kuras nebūs izpildījušas augstāk minētās prasības, pie starta netiks pielaistas.
9.6.?  Sacensību organizētāji neatbild par ekipējumu, kas atstāts bez uzraudzības.
9.7.?  Katrai ekipāžai vēlams mobilais telefons, lai nepieciešamības gadījumā sazinātos ar sacensību tehnisko dienestu vai nometnes komendantu.
9.8.?  Visos sacensību posmos ekipāža startē ar vienu un to pašu peldlīdzekli nemainīgā sastāvā.

 1. Vērtēšana.
10.1.? ?  Sacensību vērtēšana notiek atbilstoši LKI?« Nolikumam un LČ?« 2010. gada vispārējiem noteikumiem un pastāvošiem slaloma noteikumiem.
10.2.? ?  Saskaņā ar LKI?« un LČ?« nolikumiem, rezultātus skaita 1000 punktu sistēmā.
10.3.? ?  Sprintā rezultātu nosaka līdz veselām sekundēm.
10.4.? ?  Slalomā rezultātu nosaka līdz veselām sekundēm + soda punkti (5, 50). Slalomā tiek ieskaitīts labākais rezultāts.
10.5.? ?  Katram klubam jāpiesaka 2 tiesneši.

 1. Apbalvošana.
11.1.? ?  1.-3.vietas ieguvēju katrā klasē apbalvo ar diplomiem un piemiņas medaļām.
11.2.? ?  1.-3.vietas ieguvējas komandas apbalvo ar diplomiem un piemiņas medaļām
11.3.? ?  Labākais klubs saņem "Amataskausu".

 1. Pieteikumi.
12.1.?  Iepriekš pieteikumus no klubiem sāk pieņemt no šī nolikuma publicēšanas dienas. Pieteikumi iesūtāmi uz e-pastu viesturs.briedis@arho.lv;guna.dzenite@arho.lv.
12.2.?  Pieteikties sacensībām drīkst sacensību norises vietā (10.aprīlī) līdz plkst.11.00.


 1. Atrunas.
1.? ? ? ? ? ?  Posma rīkotājiem ir tiesības mainīt sacensību programmu, ja ir nelabvēlīgi laika apstākļi. Par izmaiņām sacensību dalībnieki tiks savlaicīgi informēti.
2.? ? ? ? ? ?  Pēc trases veikšanas ekipāža drīkst izkāpt krastā tikai tad, kad finišējusi nākošā ekipāža, vai ar finiša tiesneša atļauju. Šī noteikuma neizpildīšanas gadījumā brauciens netiek ieskaitīts.
3.? ? ? ? ? ?  Ja atļaus laiks un būs interese, ārpus čempionāta ietvariem notiks sacensības vienvietīgajiem peldlīdzekļiem (katamarāni u.c.)

 1. Tehniskā palīdzība.
14.1.?  Sacensību organizatori nodrošina dalībniekus sacensībās ar:
-? ? ? ? ? ? Transportu (iespēju robežās) dalībnieku un inventāra pārvadāšanai starp starta un finiša vietām (sprints).
-? ? ? ? ? ? Kompresoru laivu piepūšanai starta vietā.
-? ? ? ? ? ? Transportu no avārijas vietas, ja tā ir sasniedzama.
14.2.?  Sacensību organizatori nodrošina dalībniekus nometnē ar:
-? ? ? ? ? ? ? ? Tualeti.
-? ? ? ? ? ? ? ? Atkritumu urnām.
-? ? ? ? ? ? ? ? Telšu vietām.
-? ? ? ? ? ? ? ? Labiekārtotām ugunskura vietām.
-? ? ? ? ? ? ? ? Nometnes teritorijas apgaismošanu.
-? ? ? ? ? ? ? ? Pastāvīgu elektrības pieslēgumu.
-? ? ? ? ? ? ? ? Aparatūru filmu un bilžu demonstrēšanai.
-? ? ? ? ? ? ? ? Tēju finišā.


Galvenais tiesnesis? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Jānis Olders

Galvenā sekretāre? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Guna Dzenīte

Atlases sacensības 2010.gada pasaules čempionātam raftingā, sacensību "Amata 46" ietvaros, dažādu iemeslu dēļ nenotiks. Par tālāko interesēties pie Latvijas raftinga un ūdenstūrisma federācijas prezidenta Jāņa Grīšļa.

Sacensību neoficiālie rezultāti skatāmi zip failā:
Amatas ma?u rezult?ti (0.17 Mb)
Vērtējums:

Komentāri:

Uzraksti savu komentāru un novērtē
Tavs vārds:
Kods:
Komentārs:
Tavs vērtējums:

Pēdējās izmaiņas

Pēdējais pievienotais

LČŪ sacensības
Pievienots: 2016.05.11.
Citi pievienotie

Fotogalerija


© PBO.LV 2009-2023 Izstrāde © 2009-2023