Pbo.lv

LČŪ sacensības "Amata 48"

Izmainīts: 2015.07.05. 15:41
LATVIJAS ČEMPION?’TA ?«DENST?«RISM?’? 
?«DENST?«RISMA SACENS??BŪ?ˆ?AMATA 48"
NOLIKŪMS
 1. Sacensību mērķis un uzdevumi.
1.1.? ? ? ? ? ? ? Popularizēt ūdenstūrismu kā atpūtas un sporta veidu.
1.2.? ? ? ? ? ? ? Celt ūdenstūristu tehnisko meistarību
1.3.? ? ? ? ? ? ? Aktīvi iesaistīt sacensībās Latvijā salīdzinoši jaunu, bet Eiropā populārāko laivu klasi R4 (RAFTI).
1.4.? ? ? ? ? ? ? Noskaidrot labākās ūdenstūristu ekipāžas, komandas un klubus.
1.5.? ? ? ? ? ? ? Piesaistīt jaunus dalībniekus ūdenstūrismam.
1.6.? ? ? ? ? ? ? Noskaidrot un piesaistīt sponsorus un atbalstītājus ūdenstūrismam, kā aktīvas atpūtas veidam.
1.7.? ? ? ? ? ? ? Atjaunot un paplašināt Amatas, kā Latvijas ūdenstūrisma ?ˆ?MEKAS" popularitāti.

 1. Laiks un vieta.
Sacensības notiek Amatas upē šā gada 16.-17.aprīlī posmā no Zvārtes ieža līdz Cēsu - Līgatnes ceļa tiltam 2,3km posmā. Bāzes nometne pie Zvārtes ieža. Dalībnieku nometnes vietas tiks norādītas. Tās tiks apgādātas pastāvīgu elektrības (220V) pieslēgumu un malku.

 1. Sacensību organizatori, vadība un atbalstītāji.
Sacensības organizē tūristu klubs ?ˆ?BEBRI".
Sacensības vada orgkomiteja:
-? ? ? ? ? ? ? Galvenais tiesnesis - Viesturs Briedis
-? ? ? ? ? ? ? Galvenā sekretāre - Guna Dzenīte
-? ? ? ? ? ? ? Distances priekšnieks - Viesturs Bebris
-? ? ? ? ? ? ? Nometnes komendants - Ūldis
-? ? ? ? ? ? ? Tehniskais pārvaldnieks - Jānis Kuņicins

 1. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās var piedalīties jeb kurš interesents, kurš apzinās savas spējas patstāvīgi veikt distanci un sasniedzis 12 gadu vecumu. Dalībniekiem līdz 16 gadu vecumam jāuzrāda vecāku atļauja piedalīties sacensībās, vai jābūt atbildīgai personai sacensībās.

 1. Laivu klases.
Sacensības notiek sekojošās laivu klasēs:
-? ? ? ? ? ? ? Kv, Kj- divvietīgie katamarāni
-? ? ? ? ? ? ? Pv, Pj- piepūšamās divvietīgās laivas
-? ? ? ? ? ? ? ? S - divvietīgās karkasa smailītes
-? ? ? ? ? ? ? PG -divvietīgi katamarāni, kanoe airi
-? ? ? ? ? ? ? R4s, R4 jun, R4v - četrvietīgie piepūšamie peldlīdzekļi
-? ? ? ? ? ? ? WWv, WWs
-? ? ? ? ? ? ? K1- kanoe laivas
-? ? ? ? ? ? ? Komandas - komandā piedalās viena kluba 3 ekipāžas (2 katamarāni un viena piepūšamā laiva), no kurām vismaz vienai jābūt jauktajai
-? ? ? ? ? ? ? "ELVIS" - piepūšamās smailes
-? ? ? ? ? ? ? Pjun -piepūšamās laivas, juniori līdz 14 gadiem (ieskaitot).

 1. Dalības maksa.
Dalības maksa - 6 (seši) LVL no dalībnieka , neatkarīgi no tā, cik ekipāžās viņi piedalās. No katra dalībnieka 14 līdz 18 gadiem - 3 LVL, līdz 14 gadiem - bezmaksas.

 1. Nometne.
7.1.? ? ? ? ? ? ? Bāzes nometnes atrodas pie Zvārtes ieža. Ierašanās nometnē 8.aprīlī no plkst.16:00. Telšu vietas dalībniekiem ierādīs nometnes komendants.
7.2.? ? ? ? ? ? ? Nometnē ugunskurus kurināt atļauts tikai noteiktās vietās.
7.3.? ? ? ? ? ? ? Izmantojama tikai kopējā tualete.
7.4.? ? ? ? ? ? ? Nometnes vieta tiks apgādāta ar pastāvīgu elektropadevi (220 V). Vēlams ņemt līdzi pagarinātājus un?  apgaismes ķermeņus.
7.5.? ? ? ? ? ? ? Katrs klubs atbild par kārtību nometnē un, ierodoties tajā, iemaksā nometnes komendantam 10 (desmit) LVL depozītu, ko saņem atpakaļ, nododot savu apmešanās vietu priekšzīmīgā kārtībā.
7.6.? ? ? ? ? ? ? Nometnē atradīsies zona diskotēkai, zona kino un foto demonstrēšanai, kā arī informācijas centrs. Būs arī bufete, kā pēdējos trīs gadus.

 1. Sacensību programma.
8.1.? ? ? ? ? ? ? Sacensības notiek divās disciplīnās.
-? ? ? ? Slaloms virs (pie) Zvārtes ieža (18-20 vārti)
-? ? ? ? Nobrauciens no Zvārtes ieža līdz Cēsu - Līgatnes tiltam (apm. 2,3 km).
16.aprīlī
Plkst.? ? ? ? ? ? ? ? ?  10.00? ? ?  -? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  atklāšana
Plkst.? ? ? ? ? ? ? ? ?  10.30? ? ?  -? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  pārstāvjusanāksme
Plkst.? ? ? ? ? ? ? ? ?  11.00? ? ?  -? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  startsslalomā
Plkst.? ? ? ? ? ? ? ? ?  12.00? ? ?  -? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  startsnobraucienā
Trases tiks slēgtas plkst.? ? ? ?  17.00? ? ? 

17.aprīlī
Plkst.? ? ? ? ? ? ? ? ?  11.00? ? ?  -? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  slalomsR4; PG
Plkst.? ? ? ? ? ? ? ? ?  13.00? ? ?  -? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  slalomskomandām
Plkst.? ? ? ? ? ? ? ? ?  16.00? ? ?  -? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  noslēgumaparāde un apbalvošana
Kārtība un laiki var tikt precizēti atkarībā noapstākļiem.? 

8.2.? ? ? ? ? ? ? Starta kārtība:
-? ? ? ? Pirmajā dienā (16.aprīlī) startē visi individuālie dalībnieki gan slalomā, gan nobraucienā.
Slalomā sekojošā kārtībā:
-? ? ? ? ? ? ? K1; WW
-? ? ? ? ? ? ? E; S
-? ? ? ? ? ? ? KJ; KV
-? ? ? ? ? ? ? PJ; PV
-? ? ? ? Paralēli starts nobraucienā brīvā kārtībā.
-? ? ? ? Slaloms R4; PG un Komandām notiksotrajā dienā (17.aprīlī), jo tiks pārkārti vārti.
-? ? ? ? R4; PG var piedalīties nobraucienā arī pirmajā dienā.

 1. Ekipējums.
9.1.? ? ? ? ? ? ? Dalībnieki nodrošina sevi ar laivām un glābšanas ekipējumu.
9.2.? ? ? ? ? ? ? S klases laivas obligāti jānodrošina ar papildus celtspēju.
9.3.? ? ? ? ? ? ? Visās distancēs dalībniekiem glābšanas vestes un ķiveres obligātas!
9.4.? ? ? ? ? ? ? Visiem palīglīdzekļiem jābūt nodrošinātiem ar virvi abos braucamlīdzeļa galos.
9.5.? ? ? ? ? ? ? Ekipāžas, kuras nebūs izpildījušas augstāk minētās prasības, pie starta netiks pielaistas.
9.6.? ? ? ? ? ? ? Sacensību organizētāji neatbild par ekipējumu, kas atstāts bez uzraudzības.
9.7.? ? ? ? ? ? ? Katrai ekipāžai vēlams mobilais telefons, lai nepieciešamības gadījumā sazinātos ar sacensību tehnisko dienestu vai nometnes komendantu.
9.8.? ? ? ? ? ? ? Visos sacensību posmos ekipāža startē ar vienu un to pašu peldlīdzekli nemainīgā sastāvā.
9.9.? ? ? ? ? ? ? Dalībnieki par savu inventāru un ekipējumu atbild paši.

10.? ?  Vērtēšana.
10.1.? ?  Sacensību vērtēšana notiek atbilstoši 2011. gada LČ?« Nolikumam un LČ?« 2007.gada vispārējiem Noteikumiem un pastāvošajiem slaloma noteikumiem.
10.2.? ?  Saskaņā ar LČ?« nolikumu, rezultātus skaita 1000 punktu sistēmā.
10.3.? ?  Nobraucienā rezultātu nosaka līdz veselām sekundēm.
10.4.? ?  Slalomā rezultātu nosaka līdz veselām sekundēm + soda punkti (5, 10, 50).
10.5.? ?  Katram klubam jāpiesaka 2 tiesneši.

 1. Apbalvošana.
11.1.? ?  1.- 3.vietas ieguvējus katrā klasē apbalvo ar diplomu un piemiņas medaļu.
11.2.? ?  ? Labākās komandas un R4 ekipāžas apbalvo ar diplomu un kausu (kausiņu)
11.3.? ?  ? Ūzvarētājs klubu ieskaitē tiek apbalvots ar diplomu un ?ˆ??ˆ™AMATAS KAŪSŪ""

 1. Pieteikumi.
12.1.?  Iepriekš pieteikumus no klubiem sāk pieņemt no šī Nolikuma publicēšanas dienas. Pieteikumi iesūtāmi uz e-pastu guna.dzenite@arho.lv. Neskaidrību gadījumā zvanīt galvenajai sekretārei, tālr. 28633552.

 1. Atruna.
Atkarībā no ūdens līmeņa vai nelabvēlīgiem laika apstākļiem, sacensību rīkotāji patur tiesības veikt izmaiņas sacensību Nolikumā un programmā. Par izmaiņām sacensību dalībnieki tiks savlaicīgi informēti.

 1. Tehniskā palīdzība.
14.1.?  Sacensību organizatori nodrošina dalībniekus nometnē ar:
-? ? ? ? ? ? ? ? ? Tualeti
-? ? ? ? ? ? ? ? ? Atkritumu urnām.
-? ? ? ? ? ? ? ? ? Telšu vietām.
-? ? ? ? ? ? ? ? ? Labiekārtotām ugunskura vietām (GNP izveidotajās vietās).
-? ? ? ? ? ? ? ? ? Diskotēku.

14.2.?  Transportu starp nobrauciena startu un finišu nodrošina klubi paši.
14.3.?  Ūz upes glābsimies paši. Šķērsojot finiša līniju ekipāža sagaida nākošo laivu un tikai tad izkāpj krastā, izņemot, ja saņemta finiša tiesneša atļauja.

Kopīgiem spēkiem centīsimies, lai šīs sacensības mums izdotos. Ļoti ceram uz sacensību dalībnieku izpratni un atsaucību.

Veiksmīgu startu un finišu!
Tūrisma klubs "BEBRI"Galvenais tiesnesis? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  Viesturs Briedis

Galvenā sekretāre ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Guna Dzenīte
Vērtējums:

Komentāri:

Evita (viesis), pievienots: 2011.04.05. 04:56, ip:81.255.154.129
Jālabo datumi - pārcelts uz 16.-17.aprīli.
Uzraksti savu komentāru un novērtē
Tavs vārds:
Kods:
Komentārs:
Tavs vērtējums:

Pēdējās izmaiņas

Pēdējais pievienotais

LČŪ sacensības
Pievienots: 2016.05.11.
Citi pievienotie

Fotogalerija


© PBO.LV 2009-2024 Izstrāde © 2009-2024